"חלק בלתי נפרד מהמאבק לסוציאליזם הוא המאבק נגד דיכוי האשה בחברה ובמשפחה, ונגד הדיכוי המיני והגילי במסגרת המשפחה הסמכותית הקיימת, שהיא תא של חברת הדיכוי המעמדי ומהווה דגם מוקטן שלה". (מתוך עקרונות היסוד של מצפן). 

הגוש של מצפן בהפגנת 1 במאי 1979 בתל אביב: אמירה גלבלום (מימין) ואביבה עין-גיל נושאות את הכרזה "נגד דיכוי האשה" בעברית ובערבית

 

לרגל יום האשה הבינלאומי, החל ב-8 במרץ, הנה מבחר מאמרים שהתפרסמו במצפן: