ילדות בנצרת עילית (1957-1962), פעילות ב"מטה הפעולה להחזקת השטחים" אחרי מלחמת יוני 67', התפכחות הדרגתית בזמן השירות הצבאי בחזית התעלה במלחמת ההתשה, מעצר בהפגנת 1 במאי 1972 של הפנתרים השחורים וארגוני השמאל בירושלים, ומשם הדרך אל מצפן כבר היתה קצרה.