הקשר המיוחד בין חיים הנגבי, ממייסדי מצפן, לעיר חברון, שבה היה סבו, חיים בג'איו, הרב האחרון של הקהילה היהודית. (ב-30 במאי 1979 התפרסם ב"הארץ" מכתב למערכת שכתב חיים בג'איו-הנגבי בנוגע לבעלות על בניין הדסה בחברון.)