(ב-30 במאי 1979 התפרסם ב"הארץ" מכתב למערכת שכתב חיים בג'איו-הנגבי בנוגע לבעלות על בניין הדסה בחברון.)