חיים הנגבי במשרדו של ראש עיריית חברון.

(ב-30 במאי 1979 התפרסם ב"הארץ" מכתב למערכת שכתב חיים בג'איו-הנגבי בנוגע לבעלות על בניין הדסה בחברון.)

https://www.youtube.com/watch?v=8HVz4YtHkJA