דב נולד ברומניה ובמלחמת העולם השנייה היה פעיל שם במחתרת הקומוניסטית, בעיקר בחלוקת כרוזים, אבל החל להסתייג ממדיניותה של ברית המועצות בהנהגת סטלין.

לאחר המלחמה הצטרף לגרעין של "השומר הצעיר" שיצא  לפלשתינה, אבל עד מהרה עמד על הניגוד שבין התנועה הציונית לעקרונותיו הסוציאליסטיים והצטרף כאן לארגון טרוצקיסטי קטן, שדגל במאבק משותף של פועלים ערבים ויהודים למען הסוציאליזם והתנגד לתוכנית האו"ם לחלוקת הארץ לשתי מדינות.

ב-1947 החל דב לעבוד כפועל בבתי הזיקוק בחיפה. בשנות החמישים התפרק הארגון ובמשך כעשור נותר דב ללא בית פוליטי. זמן קצר לאחר הקמת "מצפן" הצטרף דב לארגון, ובמשך שנים שילב את פעילותו בארגון עם עבודתו בבתי הזיקוק. על כמה מהרשימות והמאמרים שפירסם ב"מצפן" חתם בשם העט משה אפיקורס.

לאחר שפרש לפנסיה מוקדמת מחמת בעיות בריאות החל ללמוד באוניברסיטת חיפה (סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחינוך) אבל נשאר ברוחו פועל מהפכן. הוא מת בביתו מדום לב בסוף אוקטובר 2006, בגיל 81.