מכתב למערכת "הארץ", התפרסם ב-26.5.2006:

פונדמנטליזם ציוני

דבריו של א.ב. יהושע בכנס הוועד היהודי האמריקאי מייצגים השקפה לאומנית ציונית. אליבא דיהושע, עצם קיומן של קהילות יהודיות בתפוצות, בתוך אומות העולם, הוא מצב של חולי, של תלישות, ויהודי שלם הוא רק זה הנושם את אדמת המולדת הציונית וחי תחת כנפיה של ריבונות המדינה היהודית.

זוהי השקפה ריאקציונית ומיושנת, הנובעת מן האשליה שהציונות אמורה להפוך את היהדות מדת ומוצא אתני לאומת-אזרחים מודרנית במדינה היהודית.

ציבורי היהודים בעולם הנם חלקים בלתי נפרדים מן האומות שבתוכן הם חיים. את היהדות ניתן להגדיר כדת, כעם, כקבוצה אתנית או בכל הגדרה שיחפוץ בה הפרט היהודי. בכל מקרה, יהדות אינה אומת-אזרחים מודרנית. במדינה הישראלית נוצרת והולכת האומה הישראלית המודרנית, שעתידה לכלול את כל אזרחיה, מכל הקבוצות הדתיות ואו האתניות.

יהושע פוגע, ללא הצדקה, ביהודים החיים בתפוצות, שרשאים להרגיש שזהותם היהודית תלויה אך ורק בהם עצמם ובהכרעתם העצמית. איש לא שם את יהושע לכהן כאפיפיור יהודי-ציוני ולהכריז מי ואיזהו היהודי האמיתי השלם.

גם ישראלים לא מעטים ממוצא יהודי יתקוממו נגד הפילוסופיה הפונדמנטליסטית ציונית, המנשלת אותם מזהותם הישראלית הפוסט ציונית.

עודד פילבסקי

תל אביב