הארגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן החליט לתמוך בקריאתה של החברה האזרחית הפלסטינית לחרם, משיכת השקעות והטלת עיצומים על ישראל עד שתציית לחוק הבינלאומי ולעקרונות האוניברסליים של זכויות האדם (יולי 2005).

 

קריאה לחרם, משיכת השקעות והטלת עיצומים על ישראל עד שתציית לחוק הבינלאומי ולעקרונות האוניברסליים של זכויות האדם

שנה אחת אחרי חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק, שקבע כי החומה שישראל מקימה בשטח פלסטיני כבוש אינה חוקית, ממשיכה ישראל בהקמת החומה הקולוניאלית תוך התעלמות מוחלטת מהחלטת בית הדין. אחרי שלושים ושמונה שנים של כיבוש ישראלי בשטחים הפלסטיניים של הגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) ורצועת עזה, ורמת הגולן הסורית, ממשיכה ישראל להרחיב את ההתנחלויות היהודיות. היא סיפחה באופן חד-צדדי את מזרח ירושלים הכבושה ואת רמת הגולן, ועכשיו מספחת דה-פקטו חלקים נרחבים של הגדה המערבית באמצעות החומה. ישראל גם מתכוננת – בצל היערכותה מחדש המתוכננת (אחרי ההינתקות) מרצועת עזה – לבנות ולהרחיב התנחלויות בגדה המערבית. חמישים ושבע שנים אחרי שהוקמה מדינת ישראל בעיקר על אדמה שעברה טיהור אתני מבעליה הפלסטינים, רוב הפלסטינים הם פליטים שרובם חסרי מדינה. יותר מזה, השיטה המובנית של אפליה גזענית נגד אזרחיה הערבים-פלסטינים של ישראל נשארת ללא שינוי.

בהתחשב בהפרות העקביות של החוק הבינלאומי מצד ישראל, ובהתחשב בכך שמאז 1948 הוקיעו מאות החלטות של האומות המאוחדות את המדיניות המפלה והקולוניאלית של ישראל כבלתי חוקיות וקראו לצעדים מיידיים, מתאימים ויעילים לבטלה;

ובהתחשב בכך שכל הצורות של מעורבות בינלאומית והשכנת-שלום לא הצליחו עד עתה לשכנע או לכפות על ישראל לציית לחוק ההומניטרי, לכבד את זכויות האדם הבסיסיות ולסיים את הכיבוש והדיכוי של העם הפלסטיני;

ובהתחשב בעובדה שאנשי מצפון בקהילה הבינלאומית נשאו על כתפיהם מבחינה היסטורית את האחריות המוסרית להיאבק באי-צדק, כפי שהודגם במאבק לביטול האפרטהייד בדרום אפריקה, באמצעות צורות שונות של חרם, משיכת השקעות ועיצומים;

ובהשראת מאבקם של הדרום אפריקאים נגד האפרטהייד וברוח הסולידריות הבינלאומית, העקביות המוסרית וההתנגדות לאי צדק ולדיכוי –

אנו, נציגי החברה האזרחית הפלסטינית, קוראים לארגוני החברה האזרחית הבינלאומית ולאנשי מצפון בכל רחבי העולם להטיל על ישראל חרם רחב וליישם יוזמות למשיכת השקעות מישראל, בדומה לאלו שהיו בשימוש נגד דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. אנו קוראים לכם להפעיל לחץ על מדינותיכם כדי שיטילו אמברגו ועיצומים על ישראל. אנו מזמינים גם ישראלים בעלי מצפון לתמוך בקריאה זאת, למען הצדק והשלום האמיתי.

יש להתמיד בצעדי ענישה בלתי אלימים אלה עד שישראל תעמוד בהתחייבותה להכיר בזכותו הבלתי מותנית של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ותקיים במלואם את עקרונות החוק הבינלאומי, על ידי כך ש–

  1. תביא לסיום הכיבוש והקולוניזציה של אדמות ערביות ולפירוק החומה;
  2. תכיר בזכויות היסוד של האזרחים הערבים-פלסטינים שלה לשוויון מלא; ו-
  3. תכבד, תגן ותקדם את זכויות הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם ולרכושם כפי שנקבע בהחלטת האו"ם 194.
 
נוסח הקריאה באנגלית, ערבית, ספרדית, איטלקית, גרמנית ועברית, והארגונים החתומים עליה:  https://bdsmovement.net/call