מודעה בעיתון "חדשות", 14 בדצמבר 1990

אל תקנו!

צעד ראשון לבלימת הגל הניאו-נאצי:

אל תקנו אצל גזענים!

אל תקנו אצל בעלי עסקים –

  • המתפארים שפיטרו ערבים
  • המצהירים שאינם מעסיקים ערבים
  • המתגאים שהם מעסיקים רק יהודים
הארגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן