1986

הנצחת זכרם של כל קורבנות הנאצים

ספטמבר 1, 1986

הנצחת זכרם של כל קורבנות הנאצים – מכתב של מצפן אל חברי הכנסת, 1 בספטמבר 1986

ערבים, יהודים וגזענים - חוברת הסברה בהוצאת "מצפן"

אפריל 8, 1986

ערבים, יהודים וגזענים - חוברת הסברה בהוצאת "מצפן", 1986