הודעה לעיתונות

האירגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן) שלח השבוע מכתב אל חברי הכנסת, בבקשה מהם להציע תיקון לחוק זכרון השואה והגבורה, שעל פיו פועל מוסד "יד ושם". בהצעת מצפן נאמר, כי על הכנסת להטיל על "יד ושם" גם את פעולת הנצחת זכרם של קורבנות הנאצים שאינם יהודים. חברי מצפן ציינו, כי בימים אלה דן הבונדסטאג הגרמני במתן פיצויים לצוענים קורבנות השואה, וכי "צייד הנאצים" שמעון ויזנטאל, הפועל מן העיר וינה, הסכים לעמוד בראש אירגון הצוענים קורבנות הנאצים כנשיא-כבוד. לעומת זאת, ציינו חברי מצפן במכתבם לחברי הכנסת, ישראל לא עשתה "כל ניסיון לזכור, להזכיר ולהנציח את זכר קורבנות הנאצים שאינם יהודים".

האירגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן)
ת.ד. 28061, תל אביב-יפו
תל אביב-יפו, 5 בספטמבר 1986

וזה נוסח המכתב שנשלח אל חברי הכנסת:

אל:
חברי הכנסת
ירושלים

1 בספטמבר 1986

הנדון: הנצחת זכרם של כל קורבנות הנאצים

היום לפני 47 שנה פרצה מלחמת העולם השניה. רק עתה, ממש בימים אלה, דן הבונדסטאג הגרמני במתן פיצויים לצוענים קורבנות הנאצים. שמעון ויזנטאל, המכונה "צייד הנאצים", התבקש על ידי הצוענים קורבנות השואה לעמוד בראש אירגונם כנשיא-כבוד – והסכים.

בישראל, לעומת זאת, לא נעשה כל ניסיון לזכור, להזכיר ולהנציח את זכר קורבנות הנאצים שאינם יהודים.

בשנת 1953 חוקקה הכנסת את "חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם", שעל פיו הופקד מוסד "יד ושם" על פעולות ההנצחה. תשעה סעיפים מפרטים את הקבוצות שינציח המוסד; ביניהן לא נמנו קורבנות השואה שאינם יהודים.

אנו פונים אליכם, חברי הכנסת, בבקשה להציע תיקון לחוק הנ"ל, שיטיל על "יד ושם" גם את פעולת הנצחת זכרם של יתר קורבנות הנאצים, שסבלו מגורל משותף לגורל היהודים. במסגרת התיקון, יהיה על הכנסת להקציב אחוז מוגדר מתקציב "יד ושם" למטרה זאת.

האירגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן)
ת.ד. 28061, תל אביב-יפו