נוסח זה התפרסם כמודעה בעיתון "חדשות", 13.5.1985.

הרשימה שלא מתמודדת

עוד בטרם נפתחו הקלפיות כבר ברור כי מה שהיה הוא שיהיה. עסקני המפלגות ימשיכו לשלוט בציבור העובדים. חמישה איגודים מקצועיים, ששקלו התמודדות בבחירות להסתדרות ברשימה אל-מפלגתית, חזרו בהם מכוונתם ברגע האחרון. לעובדים השכירים נותרה הבחירה רק בין כמה רשימות של עסקנים, הנאמנים למשבציהם ולא בהכרח לבוחריהם. הדרך לשנות את אופיה של ההסתדרות, מהסתדרות של מנגנוני מפלגות להסתדרות של העובדים השכירים, עוברת דרך הקמת רשימה של עובדים ונציגי עובדים, שתשתתף בבחירות הבאות להסתדרות ובמצעה סעיף עיקרי:

שינוי שיטת הבחירות למוסדות ההסתדרות!

רק ועדי העובדים, הנבחרים ישירות במקומות העבודה, מייצגים היום באמת את ציבור העובדים. השיטה שלפיה נבחרים הוועדים היא גם השיטה הטובה ביותר לבחירת נציגי העובדים למוסדות ההסתדרות: בכל מקום עבודה ייבחר נציג/ה לכל 500 עובדים (מקומות עבודה קטנים יותר יהוו ביחד מחוז בחירה אחד) ‒ נציגים אלה יהוו את ועידת ההסתדרות. בכל מקום עבודה ייבחר נציג/נ לכל 100 עובדים; נציגים אלה יהוו את מועצת הפועלים המקומית.

הנציג/ה יהיה חייב להיות עובד שכיר באותו מקום עבודה. המנדט של נציג זה לא יהיה מוחלט, והוא יהיה חייב דין-וחשבון לבוחריו, שיוכלו להחליפו בכל עת שיחפצו. תקויים רוטציה מחייבת בכל תפקיד. מפעלי "חברת עובדים" ינוהלו בשיטת הניהול העצמי של עובדים בשותפות נציגי ההסתדרות. יופסק מימון המפלגות מכספי המס האחיד.

גם אם רשימה כזאת לא תצליח לזכות ברוב במוסדות ההסתדרות, יהיו נציגיה עובדים שכירים שאינם חייבים דבר לשום מנגנון מפלגתי, ולכן יהוו בסיס למדיניות פועלית עצמאית. הם יוכלו לייצג את האינטרסים של העובדים טוב יותר מכל העסקנים המפלגתיים.

העסקנים ינסו בוודאי להפחיד את העובדים מפני נסיון כזה, יפעילו איומים ולחצים ויטענו כי זאת הרפתקה. אך לפועלים אין דבר להפסיד במעשה מהפכני כזה, מלבד כבלי המפלגות.

האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן

אנו, חברי האירגון הסוציאליסטי בישראל, מוכנים לסייע במידת יכולתנו לכל קבוצת עובדים או נציגי עובדים, המעוניינים לפעול ברוח זו להקמת רשימת עובדים אמיתית ואל-מפלגתית, שתתמודד בבחירות הבאות להסתדרות.