פרסום ראשון: עודד ינון, פקיד משרד החוץ, הציע תוכנית למלחמה פסיכולוגית –

האמצעים:
"לחץ על אנשי תקשורת בעולם… הטרדת מנהיגים ערביים… אמצעי הפחדה… חומר מזויף…. סילוף דברי אישים ערביים בחו"ל… סחיטה ואמצעים לא כשרים…"

המטרה:
"השמצת והטעיית האישים המרכזיים בעולם הערבי… כדי ליצור מתחים וחששות… הדגשת העובדה שישראל יכולה לנקוט באמצעים ובשיטות אכזריות ומטורפות…"

השיטה:
"ללא כל רתיעה וללא כל סייג, תקציבי או מוסרי!"

המסמך המתפרסם כאן לראשונה לא הגיע במלואו לידי מערכת מצפן. העמוד הראשון שלו – חסר. כל יתר עמודיו מתפרסמים במלואם, על סגנונם הלקוי והכתיב החסר שבו השתמש מחברו. ההדגשות בגוף המסמך גם הן של מחברו, עודד ינון.

 *  *  *

א. הדסק הכותב לצרכי פנים ישתמש באמצעים כדלהלן:

 1. שדורי ישראל – הטלביזיה הישראלית והרדיו הם האמצעי העקרי.
 2. העתונים היומיים העקריים ומערך העתונאים במדינה.
 3. חומר משוכפל או חוברות הסברה שיופצו בכל המדינה ובמיוחד בבתי הספר דרך משרד החינוך. כל שבוע יתקיים בכל כתה במדינה שעור על הסכסוך באמצעות חומר זה וחומר בסיסי.
 4. הפצת חומר בסיסי מדעי על הסכסוך בכל המדינה ובבתי הספר.
 5. הקמת מערך מרצים על הסכסוך בכל המדינה ובבתי הספר שיופעל ע"י הדסק באמצעות מרכז ההסברה שיפיץ ויפעיל אמצעים נוספים להסברה.
 6. הקמת מערך מסבירים על הסכסוך בכל יחידות צה"ל.
 7. הכנת סרטים על הסכסוך שיוקרנו בטלביזיה ובכל בתי הקולנוע.
 8. ארגון כנסים חודשיים ותקופתיים על הסכסוך בכל ערי המדינה והפצת חומר ע"י ספריות נידות מיוחדות בכל רחבי המדינה.

ב. הדסק הכותב לצרכי חו"ל ישתמש באמצעים כדלהלן:

 1. שידורי ישראל לחו"ל.
 2. קנית זמן שדור ברשתות רדיו וטלביזיה בעולם במיוחד בארה"ב.
 3. הזרמת חומר שוטפת לכל מערכות העתונים בעולם במיוחד בארה"ב.
 4. תדרוך שוטף לכל העתונאים הזרים הקבועים והמבקרים בארץ.
 5. הפצת חומר שוטף ובסיסי דרך כל נציגויות ישראל ונציגי הסוכנות.
 6. הפצת חומר ותדרוך שוטף של אנשי שלטון וציבור בעולם ובמיוחד בארה"ב (הקונגרס) בין אם ע"י נציגים ישראליים או ע"י יהודים שם.
 7. השפעה ולחץ על אנשי כלי התקשורת בעולם לשרת את מטרותינו ונקיטת סנקציות במקרה של אי שתוף פעולה מצידם או מדיניות עקבית נגדנו.

ג. הדסק הכותב לעולם הערבי מיועד ללוחמה פסיכולוגית (ל"פ), ישתמש באמצעים כדלהלן:

 1. כלי רשות השדור בערבית (הטלביזיה והרדיו בערבית) הם הכלי העקרי.
 2. העתונים הערביים במדינה כולל עתונות השטחים שתשתף פעולה בחשאי.
 3. הפצת חומר ערבי בכל ארצות ערב ע"י גורמים בחו"ל.
 4. הפרעה למערכת השדורים הערביים והעבריים של התעמולה הערבית ע"י אמצעים שונים.
 5. הקמת תחנת שדור עם מספר משדרים שישדרו לעולם הערבי ליעדים שונים.
 6. החדרת משתפי פעולה ערביים שיפיצו חומר ערבי בארצות ערב.
 7. החדרת חומר ערבי "מטעם" ליומונים ועתונים ערביים בבירות ערב.
 8. מימון ושליטה בבטאונים ערביים לפי האפשרויות העומדות לרשותנו ובאופן חשאי ככל האפשר.
 9. תדרוך אישים ערביים בגדה וברצועה לפי צרכינו ושמוש בשרותיהם להפצת ידיעות בארצות ערב.
 10. הפעלת אנשים שלנו להטרדת אישים ומנהיגים ערביים בעיקר בביירות ע"י שמוש באמצעים אלקטרוניים ואמצעי הפחדה אחרים.
 11. הכנת חומר שחור על מנהיגים ערביים מחומר ערבי והן מחומר מסווג. כן מדובר על הכנת חומר מזויף ועשית הטעיות לגבי כוונות פוליטיות של מנהיגים ערביים אחד מול השני.
 12. תדרוך עתונאים זרים היוצאים לארצות ערב לפי צרכינו כולל שליחת עתונאים "מטעם" במסווה מכובד ככל שיהיה וסלוף והצגת דברי אישים ערביים בחו"ל שלא בהקשרם כדי ליצור מתחים בעולם הערבי.

תכנים ומטרות הסברה

להסברה יהיו מספר מוטיבים ומטרות שלאורם יופעלו אמצעי הסברה ותכניה.

א. ההסברה כלפי פנים:

 1. הצגת הסכסוך לפי כתביהם והגותם של הערבים עצמם על ההשלכות שלו ומשמעויותיו לגבנו.
 2. החדרת תודעת למוד הערבית בכל האמצעים בעיקר דרך מערכת החינוך.
 3. הדגשת אספקטים שליליים ואנטישמים בהגות הערבים ובכתבי הוגי הדעות.
 4. הדגשת והסברת גישות מתונות המכירות בקיומה של ישראל (אם ישנן).
 5. הצגת האלטרנטיבות והאופציות העומדות בפני ישראל מול האסטרטגיה הערבית הנוכחית של מלחמת התשה מוראלית מתמשכת שאינה רק צבאית אלא כוללת בכל התחומים.
 6. הדגשת החנוך למשמעת עצמית ולסובלנות כלפי הערבים בארץ והערבים כעם.
 7. התווית דרכים להתנהגות מוסרית ובעלת ערכים בסכסוך מתמשך תוך הדגשת הסכוי להסדר בעתיד בתנאי של עמידה על זכותנו וכוחנו.
 8. נטרול כל גורם ישראלי קצוני משמאל ומימין ונטרולו בחיי המדינה.
 9. שמירת אורח חיים דמוקרטי על כל משמעויותיו בכל מחיר.
 10. עדוד התגיסות אזרחים לשרות לאומי שלא במסגרת שרות המלואים בצה"ל.

ב. הסברה כלפי חו"ל:

 1. הסברת הצד הישראלי בסכסוך ללא כל עוות וסלוף.
 2. הסברת העובדות הבסיסיות בעמדה הערבית כלפי ישראל.
 3. הסברת המדיניות הישראלית כמתונה מול אימפריליזם ותוקפנות ערבית.
 4. הדגשת אספקטים שליליים ואנטישמיים בעולם הערבי ובכתבי הערבים.
 5. הסברת חיי יום יום במדינה וביחוד דו הקיום עם ערביי השטחים.
 6. הסברה עקבית ובסיסית לצד הסברת רקע שוטפת לפי ארועים שונים.
 7. הדגשת אספקטים הומניים בישראל ומדיניותה מול אספקטים שליליים בצד הערבי.
 8. הספקת אינפורמציה מהימנה ומקורית על כל ארצות ערב בכל השטחים תוך שמוש במיוחד באינפורמציה שישנה בידנו על תופעות שליליות בעולם הערבי.
 9. שמוש רב ככל האפשר בעוינות ובצעדים ערביים אנטי מערביים מחד ואנטי ליברלים מאידך.
 10. שמוש בכל כתבים אנטי נוצריים ובידיעות על דכוי מעוטים בעולם הערבי.

ג. לוחמה פסיכולוגית כלפי העולם הערבי:

 1. שמוש בכל ידיעה או מאמר ערבי היוצא כנגד אישיות, ארגון או מדינה ערבית בכל האמצעים באופן מיידי.
 2. תגובה מיידית וצמודה של ראש הממשלה, או כל שר מרכזי אחר להצהרות של מנהיגי הערבים לאחר בישול תגובה הולמת לפי המטרות המדיניות שלנו.
 3. השמצת והטעית האישים המרכזיים בעולם הערבי בכל הזדמנות וניגוחם זה בזה בין היתר ע"י גלוי קשריו של אחד עם ישראל לאחרים וכו'.
 4. נצול כל סיטואציה חריפה ובעיתית בארצות ערב כדי ליצור מתחים וחששות הדדיים בעולם הערבי.
 5. חדוד חכוכי יסוד בין ארצות ערביות ואישים ע"י אמצעים שונים כולל ע"י סחיטה גלויה ואמצעים לא כשרים.
 6. גלויי עובדות לא נעימות בעולם הערבי לסקטורים ערביים מסוימים.
 7. הדגשה מיוחדת על עובדות של דו קיום בין ערבים לישראלים כולל ערביי השטחים.
 8. שמוש בתכני התרבות והשפה הערבית למטרות ל"פ והטעייה מדינית בכל האמצעים במיוחד בעיתות מתיחות ומצבי חרום אף בין מדינות ערב לבדן.
 9. הצגת ישראל באור חיובי, הן הומני, אך במיוחד כמעצמה החזקה באזור לעולמי עד, לא משנה מה יעשו הערבים נגדנו ובאילו אמצעים ינקטו.
 10. הדגשת העובדה שישראל יכולה לנקוט באמצעים ובשיטות אכזריות ומטורפות כנגד מדינות ערב ואינטרסים שלהן ללא כל סייג אם וכאשר נלחץ לקיר.
 11. הפחדה וגלוי עובדות איומות על יחס ישראלי למחבלים אפילו אם אין אמת בכך למטרות ל"פ בלבד ובאמצעים לעולם הערבי בכלל.

להלן מספר מוטיבים ספציפיים לכמה ארצות ולאש"פ:

א. מצריים –

 1. הדגשת מתחים פנימיים במצריים והחרפת מתחים ותסיסה עם גילויה.
 2. השמצת אישים ממצריים בעיני עמם באמצעים גלויים או חשאיים.
 3. גילוי עובדות קשות על המשטר המצרי ועל ראשי השלטון.
 4. הדגשת כל ההוצאות על חמוש מול העוני ולחץ האוכלוסין והצגת האלטרנטיבה של שלום בצורה מוחשית לעם המצרי כשפור כל חייו של המצרי אם תפסיק מצרים את המלחמה.

ב. סוריה –

 1. הדגשת מתיחויות בין עדתיות ואי שוויון בין העדות.
 2. הדגשת המיליטריזם הסורי מול צורכי האוכלוסיה יום יום.
 3. גלוי עובדות קשות על המשטר ויחסו לעם ולחרות בפרט.
 4. נצול סכסוכים בין צמרת הצבא והמפלגה כדי להרחיק את העם מנאמנות יתר לשלטון בכל מחיר.

ג. לבנון –

 1. הדגשת החיים הטובים בלבנון בעבר מול הסבל שלה כיום עם החרפת הסכסוך והפגיעה בכלכלה ובבטחון הפנימי עקב כך.
 2. תמיכה ביסודות וסיעות נוצריות מול המוסלמים וסכסוך אילו באילו.
 3. הטלת פחד על הנוצרים מפני כוונות סוריות ומצריות ושל אש"פ להשתלט על לבנון.
 4. החרפת מתחים בין הפלסטינים לנוצרים בלבנון כעם הארץ.

ד. ירדן –

 1. הדגשת הטוב שבשתוף הפעולה עם ישראל והדגשת הנזק האיום עקב כל הצטרפות לחזית המזרחית.
 2. הדגשת האיום שבאש"פ לקיום המשטר כאמצעי לסחוט שתוף פעולה עמנו לפי רצוננו בכל עת.
 3. הצגת שתוף הפעולה בין ערביי השטחים לישראל כדגם חיובי בעתיד ליחסים בין ירדן לישראל.
 4. איום בעידוד אש"פ ובתמיכה בו כדי לסכן את הממשל הירדני והממסד בו.

ה. אש"פ –

 1. הצגת כל סתירה או טקטיקה סוטה של הנהגת אש"פ מול המטרות האסטרטגיות באמנתו והחלטותיו.
 2. חשיפת כל חיכוך אינטרסים בין אש"פ ומדינות ערב.
 3. חשיפת כל חילוקי הדעות בין הארגונים של אש"פ וחזית הסרוב.
 4. גלוי כל עובדות לא נעימות על הנהגת אש"פ.
 5. גלוי גלויי בגידה ושתוף פעולה בין ראשי אש"פ וישראל או ארה"ב.
 6. הצגת דו קיום בין ישראל לערביי השטחים כסתירה לצדקתו וקיומו של אש"פ.

ו. סעודיה ומדינות הנפט –

 1. הצגת העושר במדינות אילו מול עוני וחרויות האוכלוסין.
 2. הפחדה ואיומים מדומים או אמיתיים של מדינות ערביות עניות על עושרן וקיומן של מדינות הנפט וסכון משטריהן.
 3. בזוי ונאוץ המשטרים המלוכניים במדינות אילו והפחדתם ע"י שמועות על חתרנות של רדיקלים ופלסטינים כלפי המשטרים.
 4. גלוי מתחים בין תושבי הארץ וערבים, במיוחד פלסטינים, שאינם שווי זכויות לתושבי המדינות.
 5. הפחדת המשטרים ע"י אזהרות בהפיכות צבאיות מבפנים.

אילו התכנים, ובנוסף להצעת המסגרת הם מהווים שלמות אחת שהינה חיונית למדינה במיוחד כיום ולטווח ארוך ככל שיחריף הסכסוך. יש לנקוט מייד בצעדים לממושה של תוכנית זו ללא כל רתיעה וללא כל סייג, תקציבי או מוסרי. מנגנון כמו זה המוצע אינו יקר ואינו מסובך ואינו דורש הרבה אנשים, אך את המעט הטובים שישנם במדינה.

בכל מקרה ההשקעה בענין זה עדיפה ויעילה עשרת מונים מהשקעה בהקמת אוגדת שריון חדשה או קניית עשרים מטוסי קרב, לדעתי לפחות.

בתודה על תשומת הלב
ולטובת הענין
עודד ינון