נספח למסמך "שקרים בשירות המדינה".

 

לעיתים רחוקות ניתן להציץ אל מחשבותיהם האפלות של מעצבי המדיניות, יועציהם ומשרתיהם. בעמודים אלה מתפרסם לראשונה מיסמך פנימי של משרד החוץ, הזורה אור מיוחד על הלך מחשבתם של הפקידים בו. מחבר המיסמך הוא אחד, עודד ינון, מיזרחן בהשכלתו. בעת שחיבר את הצעותיו, שימש בתפקיד בכיר במחלקת ההסברה.

לקוראים המבוגרים יותר זכור בוודאי קולו הלגלגני של דב ינון, "פרשננו לענייני ערבים" בקול ישראל, שהפיץ מעל גלי האתר דברי זילזול ובוז ושקרי תעמולה לפני כ-15 שנה. בעל המיסמך שלפנינו הוא בנו ההולך בדרכי אביו.

ינון הבן התפרסם – לא לטובה – לפני כשנה וחצי, כשפירסם בביטאון הציוני "כיוונים" מאמר הקורא לממשלת ישראל לפעול לפירוק מדינות ערב ליחידות קטנות וחלושות. המאמר תורגם והופץ במערב על ידי הפרופ' ישראל שחק ועורר שערוריה. אחר כך טען ינון להגנתו ("העולם הזה", מכתבים למערכת, 23.2.83): "אינני – ומעולם לא הייתי – חבר ב'התחייה'. אינני כלל מידידיהם ומעריציהם של שליטי ישראל הנוכחים, לא של שרון ולא של בגין, ומעולם לא תמכתי בהם או בחרתי בהם." ולראיה הזכיר: "רק לאחרונה פורסם מאמר זהה בריבעון התנועה הקיבוצית המאוחדת 'מבפנים'". ואין סיבה שלא להאמין לו. במיסמך הסודי המתפרסם כאן הוא ממליץ על "ניטרול כל גורם ישראלי קיצוני משמאל ומימין".

למרות שאין הוא "מעריץ של שליטי ישראל", כעובד משרד החוץ הוא נחלץ להגנת "תוכנית האוטונומיה" של מנחם בגין. ינון חיבר את אחד הניירות של מרכז ההסברה המופצים על ידי תועמלני ישראל, תחת הכותרת "הצעת האוטונומיה ליהודה ושומרון והשלכותיה לטווח ארוך לאור נסיון האוטונומיה בהר הלבנון 1860-1914". שם הוא קובע שאין מקום לחששות המערך כי האוטונומיה תתגלגל למדינה פלסטינית, שכן אין בסיס כלכלי או דמוגרפי לישות פוליטית ב"שטחי יהו"ש". הפיגור הכלכלי, שישראל תדאג לקיימו, ייצור הגירה רחבה מהשטחים הכבושים – ובא הגואל על ישראל.

ומהי מישנתו של איש מתון זה, מדען בעיני עצמו ומומחה להסברה בעיני משרד החוץ? ממשיך ינון ("העולם הזה", שם) "אינני רוצה מלחמה עם הערבים (הם לא מסוגלים לה בכל מקרה), אינני רוצה בהסדרי שלום עימם כלל. זה לא מעשי וזה נכשל עד כה. אם הם מתמוטטים ומתפרקים – מה רע בכך?… ניתן להם להתאבד, בתקווה שאנו לא נלמד מהם!"

למקרא הצעותיו לממונים עליו בממשלת ישראל, מסתבר שאין הוא פאסיבי כפי שהוא מציג עצמו בציבור. ינון מוכן להיות פעיל מאוד, בזיוף, בהשמצה ובחתרנות כדי להשיג את מאוויי ליבו.

היום משרת עודד ינון במוסד ישראלי אחרי, פחות רשמי אך לא פחות מכובד מאשר משרד החוץ.