יפורסמו שמות האנסים במדים

הודעה לעיתונות

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן) שלח היום מכתבים אל כל חברות הכנסת בדרישה שתפעלנה לגילוי כל הפרטים על מקרי האונס שביצעו חיילי הצבא הישראלי בנשים ערביות, לחשיפת שמות האנסים והעונשים שהוטלו עליהם, אם בכלל.

והרי נוסח המכתב במלואו:

לכבוד

חברת הכנסת ……………

בגליונו הראשון של השבועון "כותרת ראשית", 1.12.1982, התפרסם ראיון עם הכתב הצבאי של עיתון "הארץ", זאב שיף. וכך סיפר שיף על תקופת בן-גוריון: "כשהתעוררה פרשת פינטו איפשרו לי להציץ בתוכנם של משפטים צבאיים שנערכו בשנים ההן, ושהועלמו כל השנים מהציבור. כמו למשל משפט על אונס של ערביה על-ידי קבוצת חיילים שאחר כך גם הוציאו אותה להורג…"

מכיון שעבר שבוע מיום פרסום הדברים ולא נשמע אפילו ציפצוף של תגובה או מחאה, אנו פונים אלייך, כמו גם אל יתר חברות הכנסת בתביעה:

  1. לפעול לחשיפת כל הפרטים על מעשה האונס והרצח הנ"ל, ולגילוי שמות האנסים-הרוצחים והעונשים שהוטלו עליהם, והאם ריצו את עונשם במלואו.
  2. במשך שנים ארוכות נטען שחיילים ישראלים אינם אונסים נשים ערביות. ההסבר לשקר הזה היה עוד יותר מתנשא וגזעני מן השקר עצמו. עתה, משאנו יודעים שגם המיתוס הזה מת, יש מקום לפעולה נמרצת לחשיפת כל מעשי האונס שפרטים עליהם נודעו לשלטונות הצבא, לגילוי שמות האנסים והעונשים שהוטלו עליהם, אם בכלל.
  3. בחוגי מומחים רווחת ההשערה שרק אחת מעשר נשים שנאנסו מתלוננת במשטרה. משמעות הדבר היא, שמעשי האונס שעליהם נודע לשלטונות הצבא הם רק קצה-קצהו של הקרחון, דבר המחייב התייחסות מיוחדת לסוג זה של פשעי מלחמה, למניעתם בעתיד ולענישת מבצעיהם בכל חומר הדין.
  4. מאחר שהאונס אינו רק – כמו במקרה הנ"ל – פשע מלחמה, אלא הוא גם פשע המכוון נגד כל אשה באשר היא אשה, מוטלת עליכן – נשים חברות כנסת – חובה כפולה ומכופלת לפעול כדי לחשוף את הפושעים, ולהוקיע את אלה שמחפים על הפשעים ומשתיקים אותם. פעולה זו תהווה תרומה חשובה לא רק למניעת מעשי אונס בשעת מלחמה, אלא גם למאבק נגד מעשי האונס והאלימות נגד נשים בכלל.
  5. ההתייחסות הסלחנית כלפי מעשי האונס משקפת את מעמדן הנחות של הנשים בחברה. העונשים החמורים – המוצדקים בהחלט – שמוטלים על אנסים ערבים התוקפים נשים יהודיות, משקפים רק את הגזענות הטמונה בבסיס החברה הישראלית, ואת ראיית האשה הישראלית כקניינה של החברה הגברית היהודית. יש להפסיק להבדיל בין מעשה אונס אחד למישנהו, ולתבוע את הענשת כל האנסים במלוא חומרת הדין.

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל (מצפן)

תל אביב, 8 בדצמבר 1982