הפליטים הפלסטינים תושבי מחנות הפליטים סברה, שתילה ועין-חילווה, שנותרו בחיים אחרי הטבח וההפצצות, מצאו עצמם שוב, בפעם המי יודע כמה, בעירום ובחוסר כל וללא קורת גג מעל לראשם. בתיהם נהרסו ביסודיות ובמכוון כדי שייעלמו מעל פני האדמה. הם נרדפים עד צוואר לא רק על-ידי מדינת ישראל אלא גם על-ידי ממשלת לבנון. הם נמצאים בגולה אמיתית מאז גורשו או ברחו מכאן בשנת 1948.

לישראלים אשר התקוממו נגד הטבח וההפצצות, אסור להישאר שווי נפש נוכח גזילת זכותם של הפליטים הללו לחזור למולדתם ולהשתקם בה. יש להכיר בזכותם לחזור למולדתם, ויש להילחם למען תוגשם זכות זו. צעד כזה יהווה תרומה ראשונית לביסוס היחסים העתידיים בין העם הישראלי והעם הפלסטיני על אדנים מוצקים של אחווה ושוויון.

האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן