זכות הפליטים לשוב למולדתם – מודעה, "העולם הזה" 20.10.1982

 

 

רדא כרמי, עקיבא אור וחיים הנגבי על זכות השיבה של הפלסטינים.
מתוך הסרט התעודי של ערן טורבינר "ישראלים אנטי-ציונים".