זכות הפליטים לשוב למולדתם - מודעה, "העולם הזה" 20.10.1982