[בד בבד עם פרסום המודעה בעיתון, הדפיסה קבוצת "שטח משוחרר" כרזה דו-לשונית שכותרתה "ביירות 82", ובה שירו של ביאליק בעברית ובערבית (תרגום: המשורר הפלסטיני ראשד חוסיין) על רקע של מפת ביירות. יותר מ-600 כרזות הודבקו על לוחות מודעות ציבוריים בתל אביב ובסביבתה.]

שטח משוחרר (28): על השחיטה

שמיים, בקשו רחמים עלי! / אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב – / ואני לא מצאתיו  – / התפללו אתם עלי! / אני – לבי מת ואין תפילה בשפתי, / וכבר אזלת יד אף אין תקווה עוד – / עד מתי, עד אנה, עד מתי?

התליין! הא צוואר – קום שחט! / ערפני ככלב, לך זרוע עם קרדום, / וכל הארץ לי גרדום – / ואנחנו – אנחנו המעט! / דמי מותר – הך קודקוד, ויזנק דם רצח, / דם יונק ושֺׂב על כותנתך – / ולא ימח לנצח, לנצח.

ואם יש צדק – יופע מיד! / אך אם אחרי הישמדי מתחת רקיע / הצדק יופיע – / ימוגר נא כסאו לעד! / וברשע עולמים שמיים ימקו; / אף אתם לכו, זדים, בחמסכם זה / ובדמכם חיו והינקו.

וארור האומר: נקוֺם! / נקמה כזאת, נקמת דם ילד קטן / עוד לא ברא השטן – /  ויקוב הדם את התהום! / יקוב הדם עד תהומות מחשכים, / ואכל בחושך וחתר שם / כל מוסדות הארץ הנמקים.

חיים נחמן ביאליק (1903)

*

אסיפה

האסיפה הכללית השלישית של אנשי "שטח משוחרר בעיתונות" תתקיים ביום ג', 10 באוגוסט 1982, באולם ברית העבודה, רח' קלישר 48 בתל אביב, בשעה 7.00 בערב. עזרו לנו להחזיק מעמד – תרמו והתרימו, הקפידו על מילוי התחייבותיכם. דמי השתתפות: 200 שקלים לחודש.

העורכים האחראים השבוע: אבישי ארליך, זמיר חבקין, מולי מלצר, אביטל מרטון, אורי רם.

[המודעה התפרסמה ב"הארץ", 6.8.1982]

[מאמר על "שטח משוחרר" מאת אודי סיבוש]