אנו מאשימים – 12 ביוני 1982, הופיע כמודעה "העולם הזה" 30.6.1982

 

*

אנו מאשימים

 

אנו מאשימים את המימסד של מדינת ישראל, לרבות את המערך, בתכנון ובניסיון לבצע את חיסול הקיום הלאומי של העם הפלסטיני.

העם הפלסטיני, הנמצא תחת כיבוש ודיכוי בגדה המערבית וברצועת עזה, בישראל ובלבנון וביתר תפוצות גלותו, שואף להגדרה עצמית, לעצמאות לאומית ולהקמת מדינה עצמאית. אלה זכויות לגיטימיות וראויות לתמיכה!

אנו מזהירים: עתידו של העם הישראלי לא יובטח כל עוד לא יובטחו גם זכויותיו של העם הפלסטיני.

בפולשה ללבנון מנהלת ישראל מלחמת השמד לא רק נגד הפלסטינים, אלא גם נגד "התנועה הלאומית הלבנונית" (בה מיוצגים גם בני העדה הדרוזית), אשר אנשיה ממשיכים להילחם ‒ יחד עם הפלסטינים ‒ נגד הפולש.

זוהי מלחמה בלתי צודקת של רבים נגד מעטים. במלחמה זו משולים הפלסטינים והלבנונים ליהודי אירופה, שנרדפו על צוואר על-ידי קלגסים של מדינות שונות.

אם תמשיך ישראל לתפקד כמו פרוסיה של המזרח התיכון, סופה לכרוע ולהימעך תחת נטל מכונות המלחמה וטיליה שלה עצמה, אם לא תוכרע על-ידי כוח חיצוני.

  • הלאה הכיבוש!
  • יוחזר הצבא הישראלי לגבולות ה-4 ביוני 67'!
  • יקויים משא-ומתן עם אש"פ, נציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני !
  • תוכר זכות הפליטים הפלסטינים לשוב למולדתם!

האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן"

תל אביב-יפו, 12 ביוני 1982