אם היית עד להתעללויות ולפגיעות בזכויות האדם בשטחים הכבושים – אל תחשה!

חובתך, כאזרח מדינה דמוקרטית, לשבור את קשר השתיקה.

מערכת "שטח משוחרר" אוספת עדויות על הנעשה בשטחים הכבושים, כדי להביאן לידיעת הציבור.

שים לב, כדי שהרע ינצח אין צורך אלא שהטובים לא יעשו דבר.

עשה אתה משהו – שלח את עדותך לת"ד 4753, תל אביב.

*

הצטרף גם אתה אל קבוצת האזרחים הכותבת ומממנת את מודעת השטח המשוחרר בעיתונות למען יצירתה והרחבתה של במה אופוזיציונית בישראל. דמי השתתפות: 200 שקל בכל חודש.

"הארץ", 9.4.1982

[המודעה התפרסמה ב"הארץ", 9.4.1982]

[מאמר על "שטח משוחרר" מאת אודי סיבוש]