• על ניתוק המים במג'דל שמס, מסעדה, בוקעתה ועין קניה, מצד חברת מקורות, על-פי הוראה של השלטונות;
 • על הפסקת זרם החשמל בין 6 בערב ל־6 בבוקר, שוב –- על־פי הוראת השלטונות;
 • על איסור התקהלות של יותר משני אנשים בשטח פתוח;
 • על ניתוק ארבעת הכפרים הדרוזיים משאר חלקי הארץ ועל ניתוק כל כפר מיתר השלושה;
 • על איסור רעיית עדרים בשדות, ולו גם במחיר תמותה גדלה והולכת של בעלי חיים;
 • על מעצרם של נערים ונשים שיצאו לרעות עדרים ועל הפקרת עדרים לאובדן ולגניבה;
 • על איסור כניסתם של רופאים מתנדבים, שנשאו עימם תרופות, והפקרת התושבים לטיפולו של רופא צבאי אחד, ללא אספקת תרופות;
 • על עיכובם של חולים ושל נזקקי תרופות ליד המחסומים במשך שעות;
 • על מעצרם של 9 דרוזים, תושבי הרמה, והחזקתם בצינוק, ללא משפט, על־פי צו מינהלי;
 • על איסור כניסתם של עיתונאים ואנשי-תקשורת, מהארץ ומחוצה לה, ועל מניעת מידע וסילופו באמתלה של "בטחון";
 • על חיובם של תושבים הנזקקים למעט השירותים החיוניים (כמו רישום נישואין ורישוי רכב) להציג תעודות זיהוי ישראליות;
 • על התייצבותה של ההסתדרות לימין הממשלה, באמצעות מכתבי פיטורין ששלח סולל-בונה לפועלים דרוזים שובתים;
 • על התייצבותו של הקיבוץ הארצי (מפ"ם) לימין הממשלה, באמצעות מכתבי פיטורין ששלחה מחלקת הבנייה שלו לפועלים דרוזים שובתים.

ועל כל אלה מעיב הצל השחור של הפקעת קרקעות. השלטונות כבר הודיעו על בחינה מחודשת של הבעלות – מי שאין בידו רישום בטאבו, יאבד, במוקדם או במאוחר, את בעלותו על הקרקע, שהיא מקור מחייתו ושאותה עיבד מימים ימימה. ברמת הגולן אין טאבו, כדוגמת זה הנהוג בישראל ומרבית הקרקעות רשומות על שם הכפר; פורמאלית אין בעלות אישית על הקרקעות האלה והן עלולות להפוך מהר מאוד ל"אדמות מדינה"; הווה אומר: אדמה שהיא קודש להתנחלות יהודית, ואסורה בתכלית על בעליה ומעבדיה הערביים.

זה פרצופו של הכיבוש. אם אינך נגדו – הינך איתו!

* עמוס, פרק ב', 6.

*

"שטח משוחרר" – נגד גזענות, אפליה ודיכוי. הצטרפו אלינו והשתתפו בכתיבה ובמימון של המודעות השבועיות.

[המודעה התפרסמה ב"הארץ", 12.3.1982]

[מאמר על "שטח משוחרר" מאת אודי סיבוש]