"חוק הפיצויים (לבדואים) הוא חוק גזעני, שלעומתו מלבינים כשלג חוקי הספר הלבן משנת 1939. החוקים הבריטיים היו ליברלים ופתוחים לעומת החוק הזה. בצדק אנו רואים את החוק, כאילו נלקח הישר מתוך חוקי הגזע של נירנברג" – המשפטן מאיר לם ("ידיעות אחרונות", 31 בינואר 1982).

מחירון עקירת נטועים

ט"ו בשבט, תשמ"ב

טבלה זו מדגימה את סולם הגזענות בישראל – היחס לאדם, וכן גם "מחירו", נקבעים לפי השתייכותו הלאומית או מוצאו העדתי.

"אל נא תעקור נטוע" היא סיסמה צבועה כשהיא באה מפי אלה, שהם עצמם עקרו ועוקרים נטועים, ומתנחלים במקומם.

*

אם אתם בעד עקירת הצביעות והגזענות – הצטרפו אלינו, ל"שטח משוחרר", והשתתפו בכתיבה ובמימון של המודעות השבועיות. דמי השתתפות: 100 שקל בכל חודש.

[המודעה התפרסמה ב"הארץ", 5.2.1982]

[מאמר על "שטח משוחרר" מאת אודי סיבוש]