התמונה פורסמה בשבועון "העיר", 25.12.1981

האירגון הסוציאליסטי בישראל מצפן
הודעה לעיתונות

האירגון הסוציאליסטי בישראל "מצפן" עומד לקיים משמרת סולידאריות עם "סולידאריות" מול משרדי הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח), ברח' מזא"ה 61, תל אביב, ביום שני 21.12.81 בשעה 16.00.

*

באין נציגות רשמית של ממשלת פולין בישראל, מפגינים אנו את הסולידאריות שלנו עם המוני הפועלים הפולנים מול משרדי הוועד המרכזי של רק"ח, שכן ראשי המפלגה ומנהיגיה בחרו  מרצון חופשי ובהכרה מלאה להגן ללא סייג על המעמדות השליטים בארצות הגוש המזרחי; כל זאת, כמובן, בשם הסוציאליזם, כשהם נושאים בידיהם את הדגל האדום.

הכרזת המלחמה על האיגוד-המקצועי "סולידאריות" שבו מאוגד רוב רובם של פועלי פולין; הטנקים השועטים ברחובות הערים הפולניות; דם הפועלים השובתים הנשפך במפעלים; הדיכוי הברוטאלי של חרויות-האדם בידי הגנרלים עושי דבר המפלגה כל אלה מוכיחים שהמישטר, שאותו מייצגת רק"ח, אין לו ולא כלום עם האינטרסים של מעמד הפועלים. ההיפך הוא הנכון המישטר הזה הוא אויב מעמד הפועלים!

בהפגיננו מול משרדי רק"ח אנו תורמים את תרומתנו לטיהורו של הדגל האדום מן הרפש שדבק בו בעשרות השנים האחרונות על-ידי סטאלין והסטאליניסטים ויורשיהם-ממשיכיהם הזוטרים.

ולראשי רק"ח אנו אומרים: הצדקתכם את דיכוי הפועלים בפולין משרתת את אויבי הסוציאליזם ומחבלת, בין השאר, גם במאבק שבו מצויים אנו בחזית אחת עימכם: נגד הכיבוש ונגד הדיכוי של בני העם הערבי-הפלסטיני; נגד הניצול המעמדי והאפליה העדתית; נגד הציונות, נגד האימפריאליזם ונגד המעמדות השליטים בעולם הערבי.

תל אביב, 18.12.81

דיווח בעיתונות