אנה ואלנטינוביץ' נושאת דברים לפני עמיתיה הפועלים במספנת לנין בגדאנסק, אוגוסט 1980

התוכן

מבוא

כך זה קרה

סולידארנושץ'

הודעה מס' 1 של ועד-השביתה הבין-מפעלי

הודעה מס' 2 של ועד השביתה הבין-מפעלי

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 1

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 2

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 3

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 4

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 5

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 6

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 7

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 8

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 9

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 10

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 11

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 12

ביולטין שביתה – סולידאריות מס' 13

ביולטין שביתה – סולידאריות (לא ממוספר)

הסכם גדאנסק

מילון למושגים ושמות

הקמת האיגוד המקצועי

ניסיונות לשבור את "סולידאריות"

לקראת ניהול עצמי

סולידאריות עם "סולידאריות"

מאחורי הכותרות

מהו סוציאליזם?