המידע שבידינו אינו מלא, ועדיין מוקדם מדי לצייר תמונה שלמה של בניית האיגוד המקצועי החדש, סולידאריות. אך הננו מפרסמים להלן מסמכים אחדים המעידים על הלכי מחשבתם של העובדים פעילי האירגון.
ראשית, מופיע קול-קורא קצר מאת הוועד המייסד של האיגוד המקצועי העצמאי והמנוהל ניהול עצמי, אל פועלי מספנת לנין, שהופיע ב-5 בספטמבר [1980], תוך שבוע מאז סיום השביתה. הנוסח מעיד על גישתם המפוכחת, הזהירה והמעשית של מנהיגי הפועלים בעקבות ניצחונם הגדול.
שנית, מובא בזה מסמך מן העיר לובלין, המדגים את הגישה להקמת איגוד מקצועי חדש. זהו נוסח ההכרזה על הקמת הוועד המייסד המקומי של מרכז איגוד-מקצועי חדש.
שלישית, מובאת הודעה רשמית מאת כנס הצירים הארצי הראשון, שהתכנס בגדאנסק ב-17 בספטמבר, כדי להתחיל בדיונים על עיצוב האיגוד החדש.
לנוכח פעולות ההטרדה של השלטונות נגד האיגוד החדש, החליטו מנהיגי סולידאריות לקרוא לשביתת-מחאה ארצית. הננו מביאים להלן גילוי-דעת מאת הנהגת סולידאריות בווארשה (הידועה בשם "ועד מאזובשה", לפי שם המחוז שבו נמצאת עיר הבירה), המסביר מדוע הוכרזה שביתת המחאה. כמו כן הננו מביאים גילוי-דעת של ההנהגה הארצית של סולידאריות מ-1 באוקטובר, המאשר את הקריאה לשביתה.
‏שביתת ה-3 באוקטובר הוכיחה לכל כי איגוד סולידאריות קנה לעצמו אחיזה איתנה כמנהיגותם המאורגנת של פועלי פולין. אולם גם אז טרם ניתנה לו גישה לאמצעי התקשורת ולא הוענקה לו הכרה חוקית. הננו מדפיסים נוסח החלטה מ-6 באוקטובר שבה מוצגות בקווים כלליים תביעות סולידאריות לגישה אל אמצעי התקשורת.
ולבסוף, לנוכח ההתקפות והדיבה מצד מדינות מזרח-אירופיות אחרות, מובא נוסח של החלטה קצרה אך מרשימה ומשמעותית של פועלי מפעל הפלדה הענק על-שם לנין בנובה-הוטה, המוכיח את עוצמת הכוח המתייצב מאחורי האיגוד החדש.
 

*     *     *

‏קול-קורא מאת הוועד המייסד

5.9.1980

‏הודות לסולידאריות ולתבונה, הסתיימה השביתה שנערכה לאחרונה בהסכם עם הוועדה הממשלתית. ברוח זאת של תבונה וסולידאריות ניטול על עצמנו את מימוש תנאי ההסכם, ובייחוד את סעיפיו החשובים ביותר, אשר לדעתנו הם: –

1. השתתפות פעילה ביצירת תקנון האיגוד המקצועי ובהכנת הבחירות לאיגוד. תוך זמן קצר ביותר תהיה מוכנה טיוטת התקנון שנערכה בידי מומחים משפטיים. למרות העובדה שקבוצת מומחים בוועד-השביתה הבין-מפעלי תבדוק את הטיוטה, הננו פונים (אל כולם) לשלוח לנו את הערותיהם והצעותיהם בדבר תקנוננו.

2. פיקוח על סעיפי ההסכם עם הוועדה הממשלתית בעניינים הנוגעים למפעלנו. בפרט, כוונתנו בזאת היא לנקיטת הנוהל הנכון בהכנת הבחירות לאיגודנו, ולפיקוח על התרומות לקרן הסוציאלית של המפעל. בו-בזמן יפעל הוועד המייסד יחד עם הנהלת המספנה להגשמת ההסכם הזמני בדבר העלאות בשכר של כל העובדים. הדבר כרוך גם בעיסוק בנושאים המחייבים טיפול מיידי.

בכך חייבים להשתתף כל אלה הרוצים להצטרף לאיגוד המקצועי העצמאי והמנוהל ניהול עצמי, ולא רק אלה שהחליטו לייצג את מפעלם בזמן השביתה והמהווים עתה את הוועד המייסד. יכולים אנו לסמוך רק על עצמנו ועל אנשים בעלי רצון טוב, המסוגלים לסייע לנו בנושאים המחייבים מומחיות. בהתאם לעקרונות-היסוד של מדינתנו, הננו בעלים-שותפים של מקומות עבודתנו, והאיגוד המקצועי שהקמנו יהיה ערב למימוש הזכות הזאת.

‏בתור בעלים-שותפים, זכאים וחייבים אנו לדאוג לטובת מפעלנו ומוצריו. הוועד המייסד של האיגוד המקצועי העצמאי והמנוהל ניהול עצמי קורא לפועלי המספנה לעמוד בתוקף על דרישות הייצור ועל פניית מנהל המספנה.

‏הננו חוזרים על סיסמת שביתתנו – "תבונה וסולידאריות" – בשעה קשה זאת של יצירת האיגוד ושל השלמת הייצור שהוחמץ [בשעת השביתה – המתרגם].

‏בחודש אוגוסט היו עיני העולם מופנות אלינו, ובני עמנו תלו בנו את כל תקוותיהם. יש לנו מחויבות לתחושת אחריות משותפת ולפעילות יצרנית כלפי המפעל.

קול-קורא של הוועד המייסד של האיגוד המקצועי העצמאי
והמנוהל ניהול עצמי במספנה ע"ש לנין בגדאנסק

5 ‏בספטמבר 1980

*     *     *

‏קול-קורא מאת הוועד המייסד בלובלין

‏בהתאם לעקרונות הכלולים בנוסח ההסכם שנחתם במספנת גדאנסק ב-31 באוגוסט, ומתוך הכרה בתפקידה המנהיג של המפלגה ובמשטר הסוציאליסטי של המדינה, החליטו הוועדים המייסדים של האיגודים-המקצועיים-העצמאיים והמנוהלים-ניהול-עצמי ממפעלים באזור המזרחי-מרכזי להקים, החל מ-10 בספטמבר, ועד מייסד בין-מפעלי של האיגוד המקצועי העצמאי והמנוהל ניהול עצמי באזור המזרחי-מרכזי, שבסיסו יהיה בלובלין.

‏הוקם ועד שחבריו הם: סטאניסלאב דניאל – FSC (מפעל משאיות), לובלין; צ'סלאב נייזגודא – מפעל הקטרים, לובלין; רישארד קוץ – WSK ‏(מפעל ציוד תובלה), סווידניק; יז'י גריגורוביץ' – ZWN אוניטרה (מכשירים חשמליים), לובארצ'וב; אלכסנדר חז'אנובסקי – ארגומט, לובלין; זדז'יסלאב קודיק – מפעל דשנים, פולאווי; יאן נאקונייצ'ני – INS ‏(מכון לחקר דשנים), פולאווי; בוליסלאב צוויקלא – מפעל מס' 6 לתקשורת תובלה, לובלין; ווייסלאב קז'ישציאק – מפעלי לובלין לתרופות, לובלין; רישארד יאנקובסקי – המפעל לשימור מבנים היסטוריים, לובלין.

‏הנציגים הנבחרים של הוועדים המייסדים של האיגודים המקצועיים מן המפעלים באזור המזרחי-מרכזי, אשר רשימת שמותיהם כלולה בנספח להחלטה זו, בחרו (תוך הימנעות אחת מהצבעה) את נשיאות הוועד שחבריו הם: יו"ר – צ'סלאב נייזגודא (מפעל הקטרים, לובלין); סגן יו"ר – סטאניסלאב דניאל (מפעל רכב כבד, לובלין); סגן יו"ר – רישארד קוץ (WSK, סווידניק).

‏הנציגים הנבחרים הסכימו פה-אחד, שעל הרשימה הרצופה בזה של מפעלים שהיו מיוצגים באסיפת הפתיחה של הוועד יתווספו אותם מפעלים שיגישו בקשה להצטרף. כמו כן קיבלו הנציגים פה-אחד החלטה הקובעת שהוועד יישאר פתוח לפני נציגיהם של מקומות עבודה או קבוצות עובדים שייבחרו באורח דמוקרטי וללא הטלת הגבלות כלשהן על רצון הבוחרים.

‏בהתבססו על תוכן ההסכמים שנחתמו בגדאנסק ב-31 באוגוסט, שומר הוועד לעצמו את הזכות להשיג היתר מהרשות המחוזית בלובלין לפרסם באמצעי התקשורת המקומיים את נוסח ההחלטה הבאה תוך תקופת זמן קבועה, ולהשיג ממושל המחוז של לובלין, מהרשויות המקומיות ומהנהלות המפעלים המקומיים התחייבות להבטיח תנאים מתאימים להקמתם ולפעילותם העתידה של איגודים-מקצועיים עצמאיים ומנוהלים ניהול עצמי.

הוועד המייסד הבין-מפעלי של האיגודים המקצועיים העצמאיים
והמנוהלים ניהול עצמי באזור המזרחי-מרכזי, שמושבו בלובלין

 

הוועד פונה אל כל המפעלים וקבוצות העובדים באזור המזרחי-מרכזי ואל כל עובד ועובדת, להגביר את מאמץ הייצור בכל סדנה ובכל עמדת-ייצור. הנציגים הנבחרים של המפעלים הנ"ל תובעים שהרשות המחוזית תקצה, ללא דיחוי, משרד מתאים בלובלין לשימוש הוועד, וכן את כל האמצעים הנחוצים לניהול תקין של פעולתו. הוועד שומר לעצמו את הזכות להסתייע בעצת מומחים ולהקים מרכזי יעוץ מקומיים.

אם לא תמלא הרשות המחוזית את החובות המוטלות עליה בתוקף ההסכם שנחתם בגדאנסק, שומר הוועד לעצמו את הזכות להחליט על הכרזת שביתה של המפעלים וקבוצות העובדים שהוא מייצג. הוועד יחדל לפעול אחרי שתיערכנה בחירות לאיגודים מקצועיים עצמאיים ומנוהלים ניהול עצמי. הנציגים הנבחרים העניקו פה-אחד ייפוי-כוח לוועד לחתום על החלטה זאת ולייצג את האיגודים המקצועיים העצמאיים והמנוהלים ניהול עצמי בכל הנושאים הנוגעים להתארגנותם ולפעילותם.

‏בשם הנציגים הנבחרים, נחתמה החלטה זאת על ידי האנשים הבאים: (כאן מופיעות 12 חתימות האנשים שנזכרו לעיל).

הננו פונים, בכל הכבוד, למושל המחוז לתת תוקף חוקי להחלטה זאת, בתאריך 11 בספטמבר 1980.

(בתחתית הנוסח הזה רשם מושל המחוז מייצ'יסלאב סטפין: "נתקבל, 11.9.80").

הודעת כנס הצירים הארצי

‏ב-17 בספטמבר 1980 התכנסו במטה הוועד המייסד הבין-מפעלי של האיגודים המקצועיים העצמאיים והמנוהלים ניהול עצמי (NSZZ‏) בגדאנסק, צירים מאזורי פולין האחרים. בפגישה זאת נסקר מצבם של ה-NSZZ בערי הארץ ומחוזותיה. השתתפו בדיון נציגי הוועדים המייסדים של ה-NSZZ בשצ'צ'ין, קראקוב, מפעלי הפלדה בקאטוביצה, מאזובשה, בידגושץ', וואלבז'יד, קרוסנו, אלבלונג, לודז', פרודניק, יאסטז'בייה זדרוי, סטאלובה וולה, ורוצלאב, אנדריכוב, לובלין, ביטום, אופולה, סיימיאנוביצה, טורין, טיכי, פלוצק, קולובז'ג, פוזנאן, סלופסק, גוז'וב, ויילקופולסקי, ז'שוב, ז'יווייץ, קוזלה וגדאנסק, וכן נציג ה-NSZZ של עובדי המדע, הטכניקה והחינוך בקראקוב.

‏בסקירת הנושא האירגוני התברר שעד עתה הצטרפו אל ה-NSZZ, או הביעו את רצונם להצטרף, יותר משלושה מיליון איש מ-3,500 מפעלים בקירוב. המצב שונה מאוד ממקום למקום, הכל לפי עוצמת הסולידאריות בין הפועלים, גישתה של הרשות המקומית, וגודלם של מקומות העבודה.

‏עם כל ההתקדמות שהושגה בייסוד האיגודים העצמאיים האוטונומיים ובפעולתם האירגונית, התגלה גם שהתקדמות זאת נתקלת בתנאים קשים וחייבת להיאבק במכשולים. במקומות עבודה שבהם מהוות הנשים את הרוב, נתקלות פעילויות ה-NSZZ בקשיים כתוצאה ממדיניות של אפליה ושל לחץ מצד המינהל הכלכלי. במרכזים חלשים או קטנים יותר, מלווה היווצרות האיגודים החדשים בחשש מפני נקמנות ופעולות-עונשין. צעדים מסוימים של השלטונות – כגון מעצר צירי הפועלים וחקירתם על ידי כוחות הביטחון, או הטלת פיקוח משטרתי עליהם – מהווים מקור נוסף של מתיחות.

‏ברוב האזורים עדיין חסומה בפני האיגודים העצמאיים הגישה לאמצעי התקשורת, ובמקומות מסוימים יש סימנים לשימוש בשיטות של הטעיה מכוונת. האיגודים הישנים של ה-CRZZ (המועצה המרכזית של האיגודים המקצועיים –ההסתדרות הרשמית) מנסים לנהל תעמולת-שקר על ההפסדים שנגרמו כביכול לפועלים שעזבו את איגודי ההסתדרות הרשמית כדי להצטרף לאיגודינו. הרשויות המקומיות והמחוזיות ברבים מחלקי הארץ אינן מקיימות את רוח הסכמי אוגוסט. איגודינו מתמודדים עם קשיים מקומיים, בעוד שמינהלות של חברות רבות מתמידות בהערמת מכשולים בפני פעילויות ה-NSZZ.

איגודים מקצועיים עצמאיים ומנוהלים ניהול עצמי כבר נוסדו בכל רחבי הארץ, ובכלל זה בערים ובאזורים רבים שלא היו מיוצגים בכנס. נציגי ה-NSZZ בכנס גדאנסק ציינו, שייסודם של האיגודים החדשים מבטא את רצונם של ההמונים הרחבים של העם העובד בכל רחבי הארץ, שיהיה להם ייצוג אמין ועצמאי. הובעה דאגה, שכבר בשלב התחלתי זה נתקלת הגשמת תנאי ההסכם (בדבר יצירת איגודים חדשים ובדבר ערובות שלא תופעל נגדם אפליה) בקשיים יסודיים רבים.

הכנס לקח לתשומת ליבו את החלטת מועצת-המדינה מ-13 בספטמבר, אשר קובעת בקווים כלליים את העקרונות לרישום האיגודים. תוך הבעת הרגשת אי-נוחות ביחס לסעיפים מסוימים בהחלטה הנ"ל, הדגישו עם זאת נציגי ה-NSZZ בתוקף רב שביצוע יעיל ומהיר של הרישום על ידי הצינורות שנקבעו לכך תואם את האינטרס הציבורי.

‏עמדת ה-NSZZ בדבר מצבו הנוכחי של האיגוד ובנושא הרישום מוצגת בקווים כלליים בהצהרות נפרדות. הכנס הכיר בכך, שהמשך פעילות ה-NSZZ, ברוח הסולידאריות והתבונה-שבזהירות, מחייב הכנה ותיאום רחבים. בהתחשב במטרה זאת, הוקמה ועדת-קישור זמנית של ה-NSZZ. התקבלה הצעת ה-NSZZ של גדאנסק, שמקום מושבה של ועדה זאת יהיה בגדאנסק.

בישיבתה הראשונה של הוועדה נבחר לך ואלנסה לתפקיד יו"ר. על הוועדה מוטל לארגן פעולה משותפת של ה-NSZZ במישור הארצי, ולהבטיח את השתתפות ה-NSZZ בעבודת הכנת החקיקה בנושא האיגוד המקצועי, חוקי-עבודה, המדיניות החברתית והכלכלית; לארגן התייעצות ותיאום בפיקוח על הפעלת ההסכמים בין  הפועלים לממשלה, וכן לנהל פעולות התערבות. על ועדת הקישור מוטל גם לצייר בקווים כלליים את שיטות הפעולה בהקשר של איגוד אחיד ויחיד. ועדת הקישור תבצע את הפעולה הפורמאלית של רישום האיגוד הזה, שיקיף את הוועדים המייסדים הבין-מפעליים, ואשר תחום פעולתו יקיף את הארץ כולה.

 

‏הסבר ועד האיגוד הווארשאי לקריאה לשבות

‏ב-29 בספטמבר 1980 החליט בגדאנסק הוועד המייסד המשולב של האיגודים-המקצועיים-העצמאיים בניהול-עצמי – סולידאריות – לקרוא לשביתת אזהרה וסולידאריות כלל-ארצית ב-3 באוקטובר. השביתה תתחיל בשעה 12 בצהריים ותימשך עד שעה 1 אחר הצהריים. השביתה נקראה על יסוד האמור בתקנון האיגוד, פרק 33, סעיף 1, נקודה 1.

‏השביתה נקראה מן הסיבות הבאות: השלטונות אינם מוציאים לפועל במלואם את ההסכמים הנוגעים לנקודות הבאות: 1. הסכמי השכר; 2. מתן גישה לאיגודים-המקצועיים-העצמאיים בניהול-עצמי אל כלי התקשורת ההמוניים; 3. אי-הפרעה לפעילויות האיגודים המקצועיים העצמאיים והמנהלים-את-עצמם.

‏הוועד-הפועל של איגודי אזור מאזובשה החליט שעל המפעלים הבאים להצטרף לשביתה: אורסוס (מפעלי מכונות), FSO (מפעל למכוניות), TEWA (ציוד תקשורת), נובוטקו, פולקולור (מכשירי טלוויזיה), MZK (תחבורה עירונית), MPT (מוניות).

‏במפעלים שנמנו לעיל יחליטו הוועדים המייסדים המקומיים של האיגוד אילו מחלקות תשבותנה, במטרה להמעיט את הנזק שייגרם על ידי הפסקות העבודה. המפעלים השובתים יניפו את הדגלים הלאומיים הפולניים. השביתה תתחיל ותסתיים בהשמעת קול סירנה. רק המחלקות שתיקבענה מראש תשתתפנה בשביתה. זה יוכיח את כוחנו, את המשמעת שלנו ואת יכולת האירגון שלנו.

‏אותם מפעלים שאינם נוטלים חלק בשביתה, אך רוצים להפגין את הסולידאריות שלהם איתנו, מתבקשים לעשות את הפעולות הבאות: 1. להפעיל את הסירנות שלהם בשעה 12 ובשעה 1; 2. להניף את הדגלים הלאומיים הפולניים; 3. להפגין את הסולידאריות שלהם בדרך אחרת, כמו – לדוגמא – באמצעות כרזות או ענידת סרטי-זרוע.

האיגודים-המקצועיים-העצמאיים בניהול-עצמי של מחוז מאזובשה
וארשה, 30 בספטמבר 1980

 

מדוע השביתה עדיין נמשכת?

מאת ההנהגה של גדאנסק

‏ב-1 באוקטובר 1980 נערכה פגישה במשרד מושל מחוז גדאנסק, בין סגן ראש-הממשלה יאגיילסקי ונציגי המפלגה והממשלה לבין נציגי "סולידאריות" עם יושב-הראש שלהם, לך ואלנסה. במשך הפגישה, שנמשכה מספר שעות, נדונו בעיות שהועלו על ידי "סולידאריות". פתרון בעיות אלה היה מאפשר את ביטול שביתת האזהרה למשך שעה אחת, שנועדה להתקיים ב-3 באוקטובר. נציגי "סולידאריות" השתתפו בפגישה מתוך תקווה שהשלטונות יציעו רעיונות ספציפיים שיסירו את הקשיים הנוכחיים ביחס לאירגון האיגודים המקצועיים העצמאיים המנהלים את עצמם וביחס לפעילותם, ביחס לגישה לאמצעי התקשורת ההמוניים והתחשבות בהצעות העובדים ביחס לחלוקת הסכומים שהוקצו להעלאת משכורות. "סולידאריות" הציעה שההסכמים ביחס למשכורות יבוצעו לפני 20 באוקטובר. בתחילה נראה שהסכם בנקודות האלה אפשרי. הוקמה קבוצת-עבודה בהרכב של נציגים משני הצדדים לדון בגילוי-דעת משותף. אחרי הפסקה הציגו נציגי הממשלה טיוטה משלהם, שלא הכילה שום התחייבויות ספציפיות. נציגי "סולידאריות" טענו שבנוסח שהוצע נמנעו נציגי הממשלה מכל התחייבות בנושאים שהביאו לקריאה לשביתה.

‏לאחר שקיבל הוועד-הפועל של "סולידאריות" את דו"ח נציגיו, נתקבלה הדעה שהנציגים עשו כמיטב יכולתם לשכנע את צד הממשלה בהכרחיות לסלק את הסיבות לשביתה. הוועד-הפועל מצהיר שוב שגישתו למשא-ומתן היא בכוונה כנה להגיע להסכם. כשלון הדיונים, לכן, אינו באשמת חבריו. הוועד-הפועל חוזר על הצהרת לך ואלנסה:

"האיגוד שלנו מתייחס למצב הפוליטי הקשה בארץ ברצינות המתאימה, וכפי שהצהרנו במקרים רבים, שואף לתרום לפתרון המשבר הנוכחי; אולם, זאת בתנאי שההסכמים יקוימו במלואם". לכן, השביתה שהוכרזה אינה מהווה חריגה מההסכמים. היא מהווה ביטוי של מחאה נגד יצירת תנאים המונעים את הכנסת ההסכם לתוקף.

‏הוועד-הפועל של הוועדה המייסדת המשולבת של
האיגודים-המקצועיים-העצמאיים בניהול-עצמי בגדאנסק
1 באוקטובר 1980

‏‏ לך ואלנסה בכנס האיגוד המקצועי "סולידאריות"

 

תביעת סולידאריות לעיתון יומי

‏אל סגן ראש הממשלה, מייצ'יסלאב יאגיילסקי,

‏לפי ההסכם מ-31 באוגוסט 1980‏ בין הוועדה הממשלתית לבין ועד-השביתה הבין-מפעלי שבסיסו בגדאנסק, וההסכם עם ועד-השביתה במפעלי הפלדה בקאטוביץ, דורשת הוועדה הלאומית המתאמת של האיגודים-המקצועיים-העצמאיים-בניהול-עצמי "סולידאריות" –

‏אפשרות לפרסם יומון כלל-ארצי בתפוצה שלא תהיה פחותה מזאת של "גלוס פראצי" (עיתון האיגודים המקצועיים הרשמיים), תפוצה שתגדל לפי הצורך, ולפרסם כתבי-עת אזוריים, ספרים וחוברות.

‏גישה לאמצעי התקשורת: שידור בטלוויזיה של ההודעות לעיתונות של האיגוד "סולידאריות" לפחות פעם בשבוע בשידור כל-ארצי למשך עשר דקות, ועשרים דקות בערוצים המקומיים; שידורי רדיו לא פחות מארבעים וחמש דקות; דיווח סדיר של הודעות "סולידאריות" וחדשות, על ידי אנשים שהוסמכו על ידי "סולידאריות"; תוכנית רדיו וטלוויזיה אחת לשבוע למשך שעה, שתוקדש לתנועת האיגוד – שתוכן על ידי צוות שיוקם על ידי "סולידאריות" – ותוכניות דומות ברדיו ובטלוויזיה המקומיים.

‏הוועדה המתאמת של "סולידאריות" משוכנעת שרק מידע אובייקטיבי יבטיח שלום חברתי ופעילות חברתית מודעת ומחושבת.

‏הוועדה המתאמת של "סולידאריות"גדאנסק,
6 באוקטובר 1980

נובה הוטה תומכת ב"סולידאריות"

‏אנו מדברים בשם 40,000 פועלי מפעלי הפלדה לנין. במשך שביתת אוגוסט תמכנו בפועלי מספנת החוף. שביתתנו אורגנה בתמיכה בתביעותיכם, תביעות כל העם העובד. מטרת פעולתנו היתה להשיג בשבילכם גישה לעיתונות, לרדיו ולטלוויזיה. חתימת ההסכמים עם הוועדה הממשלתית היתה בשבילנו ההזדמנות הראשונה לראות את נציגי פועלי החוף. תודתנו על התמדתכם – בלעדיה לא היתה "סולידאריות" קיימת.

‏כיום מונה איגודנו מעל לשבעה מיליוני חברים. אנו מהווים את הרוב של העם העובד בפולין, המאמין שהסוציאליזם הוא שיטה של צדק חברתי, ושאפשר להשיב על כנם את הערכים העליונים: אמת, צדק, הכרה בעבודה ישרה וכבוד האדם. פעולתנו אינה פוגעת באושיות הסוציאליזם בארצנו. גינינו רק את אלה שעיוותו את מאפייניו הבסיסיים של הסוציאליזם. עתה, כאשר קיומו של איגוד "סולידאריות" הוא עובדה, אנו מופתעים לשמוע על הצהרות מאת מנהיגי הארצות הסוציאליסטיות האחיות, הדואגים לעזור לאומתנו. אנו מייצגים את האומה! המוסדות הפוליטיים והממשלה הציגו תוכנית לרפורמות מרחיקות-לכת. אנו רוצים לראותן מבוצעות בעקביות, ולמנוע תקופה נוספת של "התחדשות". כאנשים עובדים אנו יכולים לערוב לביצוען של הרפורמות באמצעות עבודתנו הישרה. טובת ארצנו משותפת לכולנו.

‏ועד עובדי הפלדה של מפעלי הפלדה לניןנובה הוטה,
18 באוקטובר 1980

[הפרק הקודם: מילון למושגים ושמות]

[הפרק הבא: ניסיונות לשבור את סולידאריות]