משלחת לעיריה, חלוקת כרוזים, ניסיון להפגנה מול "בית הדסה". כ-100 משתתפים. דיווח טוב ברדיו. בשעה 16:00 – הודעת הממשלה על הפצצת הכור האטומי בעיראק…