yeriot - solidariut 2

לקראת הבחירות להסתדרות ב-1981 הוחלט ב"מצפן" להוציא לאור כרוז שייראה כעיתון, שבו ננסה לדמיין כיצד ייראה עיתון יומי למחרת בחירות שבהן יצליחו העובדים להפוך את ההסתדרות לאיגוד מקצועי עצמאי, ולהדיח את הרשימות המפלגתיות משליטתן בה. עיצבנו את הכרוז בדומה לעמוד הראשון של "ידיעות אחרונות" וקראנו לו "יריעות אחרונות".

שמי פורסם כעורך ה"עיתון". יום לאחר שהתחלנו להפיץ את הכרוז התייצב בביתי עורך דין של "ידיעות אחרונות" בליווי שוטר, הציג צו משפטי לתפיסת כל הגיליונות של ה"עיתון" ואיסור להמשיך בהפצתו. ברשותי היה רק מספר קטן של גיליונות, ויכולנו להסתכן בהפרת האיסור המשפטי ולהפיץ את היתר, אבל העדפנו לערער על החלטת בית המשפט. אלא שהתאריך שנקבע לדיון היה קרוב מדי למועד הבחירות, וחששנו שאם נחכה עד לפסיקה – נחמיץ את האפשרות להפיץ את הכרוז לפני הבחירות. אי לכך החלטנו להדפיס את השם "סולידאריות" על כל הגיליונות, כך שיכסה את השם "יריעות אחרונות". כך הספקנו להפיץ את אלפי הכרוזים בלי להפר את פסיקת בית המשפט.

הבחירה ב"סולידאריות" באה כמובן על שם תנועת סולידאריות הפולנית, שהצליחה להקים איגודים מקצועיים עצמאיים תוך התרסה נגד הדיקטטורה של המפלגה הקומוניסטית.

אהוד עין-גיל

לקריאת עמ' 1 של ה"עיתון"

לקריאת עמ' 2 של ה"עיתון"

yeriot - page 1