1 במאי: סולידאריות!

מה חדש?

כמו בכל שנה, ה-1 במאי הוא יום לביטוי הסולידאריות הבינלאומית עם כל המנוצלים והמדוכאים בעולם. הסוציאליסטים בישראל מבטאים ביום זה, קודם כל, את הסולידאריות שלהם עם הפועלים והפלאחים של המזרח הערבי, הנאבקים נגד משטרי הניצול והדיכוי, ועם בני העם הערבי הפלסטיני במאבקם נגד הדיכוי הלאומי והאפליה הגזענית.

זה לא חדש!

אז מה חדש?

בשנה האחרונה מיקד את תשומת-הלב העולמית מאבקם של הפועלים בפולין למען זכותם להתארגן באיגודים מקצועיים עצמאיים. "סולידאריות" הפכה להיות סיסמת השנה. ואכן, "סולידאריות" היא המילה שצריכה לשמש כסיסמת ה-1 במאי 1981!

המוני הפועלים הפולנים מוכיחים לכל פועלי העולם, כי גם בתנאים קשים ביותר ניתן לנהל מאבק מעמדי עקבי, לנהל אותו בצורה דמוקרטית ולקדם את עניינו של מעמד הפועלים.

ב-1 במאי נקרא: סולידאריות עם "סולידאריות"!

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן

תל אביב-יפו, 1 במאי 1981