הודעה לעיתונות

 

מחר, יום ראשון, 12.4.81, בשעות 17:00 עד 18:00, נקיים הפגנה מול בית מרכז מפלגת העבודה, ברח' הירקון 110 בתל אביב, במחאה על שתיקת המפלגה והשלמתה עם השתוללותם של אנשי קרית-ארבע והתעללותם בתושבי חברון.

המערך, אשר הקים את קרית-ארבע ונתן אישור ללווינגר, כהנא וחבריהם להתנכל לתושבי חברון, הוא האחראי גם לכל הפשעים שמבצעים שם המתנחלים היום.

המערך לא הודיע שהוא מתכוון לפנות את קרית-ארבע, אם ירכיב את הממשלה הבאה. יתר על כן, שתיקת מנהיגיו נוכח מעשי המתנחלים – בגיבוי מלא מממשלת הליכוד – היא בבחינת שותפות לדבר עבירה.

תומכי המערך לא יוכלו לומר "לא ידעתי". כמו אלה שהצטדקו כך בהיסטוריה הארוכה של מעשי הדיכוי, הם יכלו ויכולים לדעת אילו רק רצו בכך. רוב העובדות מצויות בעיתונים היומיים, ובעברית. החברה הישראלית שותקת, והיא עלולה לשלם על כך את מלוא המחיר.

אנו לא נשתוק.

תמונות מההפגנה