אנו נמצאים עתה בעיצומו של תהליך מהפכני, חדשני, בתחום האוטומציה. המעגלים המשולבים החדישים מאפשרים לייצר מחשבים זעירים זולים מאוד, אשר באמצעותם ניתן לחולל אוטומציה גם במערכות שנראו קודם לכן בלתי ישימות להפעלה על ידי רובוטים. המשמעות הכלכלית של כל זה היא: גידול רב אנפין בפריון העבודה. ייצור פריטי הבקרה האוטומטית ידרוש עבודה מועטת ביחס לעבודה שתיחסך עם הפעלתם.

במונחים המקובלים בחברה הקפיטליסטית פירוש הדבר: היווצרות אבטלה מבנית, ששום משק לאומי מודרני לא מסוגל יהיה להתמודד עמה בהצלחה. התחזיות כל כך "מחרידות", שעסקנים פוליטיים שונים, חברי פרלמנטים, שרים ונציגי איגודים מקצועיים, מדברים על הצורך להפעיל בקרה פוליטית על תהליכי החידושים הטכנולוגיים, למען מנוע זעזועים חברתיים.

כולם "מודאגים" מתהליך שחרור האנושות מן העבודה הכפויה, והיו רוצים באמת לא "להגזים" בהרחבת הפנאי לאוכלוסייה כולה. כי הנ"ל מודאגים מאוד ממה שעשויים המוני אנשים לעשות בפנאי שיעמוד לרשותם. בעיה אחרת לקברניטי המדינה הקפיטליסטית: כיצד לבצע חלוקה של אמצעי מחיה לאותם מובטלים, מתוך המקורות שייווצרו על ידי התעשייה האוטומטית הממוחשבת.

ייאמר בגלוי: אנו, סוציאליסטים מהפכניים, רואים בעין יפה ובהתלהבות את תהליך הקידמה הטכנולוגית, המאפשרת לשחרר בני אדם מעמל קשה ומפרך ולהעניק להם פנאי בשפע לעשיית מה שלא יכלו להרשות לעצמם בעבר: לעסוק במה שהם רוצים ובמה שהולם את רוחם היצירתית; לעסוק בענייני הציבור (בפוליטיקה), להפקיע את העסקנות הפוליטית מידיהם של המקצוענים ולהעבירה לידי הציבור באסיפותיו הדמוקרטיות.

משטרי הניצול והדיכוי הקיימים אינם מסוגלים, מעצם טבעם, להתמודד עם הבעיה, מבלי שיחול בהם שינוי מרחיק לכת. הסוציאליזם יכול גם יכול. אין זו "בעיה" עבורו, אלא להיפך, מאיץ רב עוצמה להבאת רעיון המהפכה הסוציאליסטית להמוני הפועלים.

ואלה התביעות שיש להעלות נוכח התרחבות מעגל התעשייה האוטומטית הממוחשבת:

  • הקטנת משך העבודה הכפויה, בעקבות גידול פריון העבודה, ללא הקטנת השכר.
  • פיקוח ציבורי על ההשקעות, בדרך בה יובטחו קודם כל הצרכים הבסיסיים של כל בני האדם בעולם: מזון, לבוש, דיור ושירותי רווחה.
  • השקעה מסיבית של משאבים למען יצירת היצעים מספיקים ומגוונים לפיתוח הצרכים היצירתיים של העובדים, שהפנאי שלהם יורחב בהתמדה.

ההנחה של מרכס, לפיה הקפיטליזם עצמו, בקדחת החידושים הטכנולוגיים הבלתי פוסקים, הטבועה בעצם מהותו, מביא את החברה לסיפה של מהפכה סוציאליסטית – איננה מיושנת כלל ועיקר. היא נראית תקפה ועדכנית היום, יותר מאשר אי פעם.