הסירו ידיכם מעל הקונגרס הלאומי הפלסטיני בישראל, נצרת, דצמבר 1980

2017-06-27T10:52:58+02:00נובמבר 29, 1980|קטגוריות: מסמכים|

שוחרי החרות והשלום ‒ ואנו בתוכם ‒ מתייצבים להגנת הקונגרס בנצרת: גילוי דעת של מצפן, שפורסם כמודעה ב"הארץ".