נובמבר 1980

הסירו ידיכם מעל הקונגרס הלאומי הפלסטיני בישראל, נצרת, דצמבר 1980

נובמבר 29, 1980

שוחרי החרות והשלום ‒ ואנו בתוכם ‒ מתייצבים להגנת הקונגרס בנצרת: גילוי דעת של מצפן, שפורסם כמודעה ב"הארץ".