מאי 1980

לא לפאשיסטים! לא למעצרים מינהליים!

מאי 28, 1980

מודעה של מרכז "מצפן", פורסמה ב"העולם הזה", 28 במאי 1980

הפרק האחרון בתולדות הכיבוש – החל!

מאי 5, 1980

מודעה של מרכז "מצפן", פורסמה ב"הארץ", 5 במאי 1980