מרץ 1980

שלום שלום ואין שלום

מרץ 15, 1980

בעצם ימי הדיונים עם נציגים מצריים על עתידו וגורלו של העם הפלסטיני, מקיימת ממשלת בגין-שרון ישיבה שתכליתה הכרעה בדבר התנחלות יהודים בלב חברון. בעצם הימים האלה מגורשים המוני בדואים בנגב מאדמתם; בעצם הימים האלה עוסקים ב"יהוד הגליל" ובבניית "מצפורים" שתכליתם "פיקוח על האוכלוסיה הערבית", בסגנון המערב הפרוע; בעצם הימים האלה סולקה המשפחה הערבית האחרונה ‒ […]

על גזענות יהודית שמאלית ‒ מאת פרופ' ישראל שחק

מרץ 10, 1980

האם זה סוציאליזם, או שזה שוביניזם שעטוף במליצות סוציאליסטיות?