ינואר 1980

על הפלישה לאפגניסטן ועל הדחתו של סעדיה מרציאנו

ינואר 25, 1980

גילוי דעת של מרכז "מצפן", 25 בינואר 1980: פורסם כמודעה בתשלום בגיליון מס' 2214 של "העולם הזה", ובגיליון מס' 88 של "מצפן", אביב 1980.