גילוי דעת זה נכתב ב-29 בנובמבר 1980, ופורסם שלושה ימים אחר-כך כמודעה בתשלום ב"הארץ". להלן הנוסח המלא של המודעה:

הסירו ידיכם מעל הקונגרס הלאומי הפלסטיני בישראל

נצרת, דצמבר 80'

ההתארגנות הארצית של ההמונים הפלסטינים בישראל מפחידה את האדונים בגין, שרון ושות'.

ובצדק.

שכן זוהי תשובתם של הפלסטינים לדיכוי המתמשך, עליו מנצחות ממשלות ישראל מאז 1948 ועד עתה.

הערבים הפלסטינים סובלים הן מדיכוי לאומי ‒ השולל את זכויותיהם כקולקטיב ‒ והן מגזענות ‒ המפלה אותם לרעה כפרטים.

זוהי הסיבה האמיתית לכינונו של קונגרס נצרת, שמטרתו לארגן מאבק גלוי והמוני נגד הדיכוי הלאומי ונגד הגזענות.

ממשלת ישראל מסוגלת להפעיל אלות וגז נגד משתתפי הקונגרס. היא מסוגלת אף ליותר מכך ‒ להשתמש בנשק חם! ‒ כפי שהוכיחו אירועי יום-האדמה הראשון וכפי שמוכיחים מאורעות היום-יום ברמאללה ובשכם, בבית-לחם ובירושלים.

אך דבר אחד אינה מסוגלת להשיג ‒ להכניע את המוני הפלסטינים ולשעבדם לתוכנית ישראלי-מצרית-אמריקאית בנוסח ה"אוטונומיה".

שוחרי החרות והשלום ‒ ואנו בתוכם ‒ מתייצבים להגנת הקונגרס בנצרת.

  • למען עתיד של שלום!
  • למען שוויון בין שני עמי הארץ!
  • למען חיים משותפים של היהודים-הישראלים והערבים-הפלסטינים, על בסיס כיבוד הזכויות האנושיות והלאומיות של בני שני העמים!
האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")
המרכז ‒ תל אביב-יפו
29 בנובמבר 1980