מלוא האחריות, על ההתנקשויות הנפשעות בראשי הערים ובתלמידים המפגינים בשטחים הכבושים, מוטלת על ממשלת ישראל ‒ זו המונהגת על ידי האחראים הישירים על טבח דיר-יאסין (מנחם בגין ויצחק שמיר) וטבח קיביה (אריאל שרון).

הלאה הממשלה המוכתמת בדם חפים מפשע ‒ יהודים וערבים כאחד!

הארגון הסוציאליסטי הישראלי ‒ מצפן

2.6.1980