ב"הארץ" מיום 5.3.80 התפרסם מאמרה של כתבת היומון הצרפתי "לה מונד" תחת הכותרת "קשר השתיקה". המאמר פותח במילים הבאות:

ברית המועצות ממשיכה להתנגד לכל בדיקה של המצב בארגנטינה מטעם הוועדה לזכויות האדם של האו"ם. סדר היום במושב הנוכחי של הוועדה, שהתכנסה מאז הארבעה בפברואר בז'נבה, אינו כולל דיון בנושא ספציפי זה.

בהמשך המאמר אין הכתבת מביאה הסבר לתופעה מוזרה זאת. את ההסבר מצאנו בשבועון הבריטי המפורסם "אקונומיסט", מ-19 בינואר 1980:

סיפור של חוסר טאקט וציניות. אוסטרליה, קנדה ואפילו צרפת הסכימו עתה לא למלא את 17 מיליון הטונות של החיטה שיחסרו לברית המועצות לאחר שארצות הברית סירבה לספקה ךרוסיה כתגמול על פלישתה לאפגניסטן. בסוף השבוע הודיעו האמריקאים לארגנטינה כבדרך אגב, שהם מצפים ממנה לעשות אותו הדבר.

ארגנטינה סירבה. אנשי הצבא הימניים אשר שולטים בה אינם אוהבים שיתנו להם פקודות. הם התרעמו זה מכבר על תלונותיה של ארצות הברית אודות מצב זכויות האדם בארצם, וחיכו להזדמנות להחזיר מכה משלהם. ורוסיה, אשר תוקפת בחומרה את אנשי הצבא ששולטים בצ'ילה השכנה, שמרה על שקט דיסקרטי ביחס למה שקורה בארגנטינה, שלה המספר הגדול ביותר של אסירים פוליטיים באמריקה הלטינית. יותר מזה, הרוסים אף הפריעו לניסיונות של האומות-המאוחדות לגנות את ארגנטינה בשל יחסה לזכויות האדם.

אפשר לנחש מדוע. רוסיה היא אחת המדינות שאיתן מתנהל רוב סחר-החוץ הארגנטיני, במיוחד במצרכים חקלאיים כמו בשר, יין וחיטה. ארגנטינה מייצרת 30 מיליון טון של חיטה לשנה, מהם היא מייצאת יותר מ-10 מיליון טון; כ-2 מיליון טון הולכים לרוסיה.

גם זה פרק בריאל-פוליטיק של ברית המועצות.