בעצם ימי הדיונים עם נציגים מצריים על עתידו וגורלו של העם הפלסטיני, מקיימת ממשלת בגין-שרון ישיבה שתכליתה הכרעה בדבר התנחלות יהודים בלב חברון.

  • בעצם הימים האלה מגורשים המוני בדואים בנגב מאדמתם;
  • בעצם הימים האלה עוסקים ב"יהוד הגליל" ובבניית "מצפורים" שתכליתם "פיקוח על האוכלוסיה הערבית", בסגנון המערב הפרוע;
  • בעצם הימים האלה סולקה המשפחה הערבית האחרונה ‒ משפחת תותנג'י ‒ מביתה ברובע היהודי בירושלים הערבית.

זוהי מדיניות של אפליה ואפרטהייד.

זוהי מדיניות של נישול והתנחלות.

זוהי מדיניות של מלחמה.

הרוצה בשלום חייב להתנתק ממדיניות זו, ולכרות ברית עם הערבים הפלסטינים, שהם הנפגעים העיקריים של הסכסוך, ברית שמטרתה פיתוח מאבק משותף של יהודים וערבים למען חיים משותפים בשוויון ובשלום.

למען פירוק כל ההתנחלויות ונסיגה ישראלית מלאה מכיבושי 67' !

למען הכרה באש"פ כנציגו של העם הערבי הפלסטיני !

למען הכרה בזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית, לרבות הקמתה של מדינה עצמאית !

האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")
המרכז

15 במארס 1980