נובמבר 1979

באוזני חבר שלי

נובמבר 23, 1979

עוני ושפיכות-דמים ‒ זוהי בשורתה של הממשלה להמוני היהודים והערבים בארץ. ומה מנגד? פירוד. פיצול. השמצות. החרמות. הגיעה השעה לשים קץ למצב זה, ולגשת לכינונו של כוח נגדי.

שלום, שלום ואין שלום – למה?

נובמבר 23, 1979

שלום, שלום ואין שלום – למה? - 23 בנובמבר 1979