אוקטובר 1979

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני"

אוקטובר 13, 1979

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני" – הודעה לעיתונות, 13 באוקטובר 1979