1979

ועדי העובדים הסוציאליים

דצמבר 18, 1979

באוזני חבר שלי

נובמבר 23, 1979

עוני ושפיכות-דמים ‒ זוהי בשורתה של הממשלה להמוני היהודים והערבים בארץ. ומה מנגד? פירוד. פיצול. השמצות. החרמות. הגיעה השעה לשים קץ למצב זה, ולגשת לכינונו של כוח נגדי.

שלום, שלום ואין שלום – למה?

נובמבר 23, 1979

שלום, שלום ואין שלום – למה? - 23 בנובמבר 1979

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני"

אוקטובר 13, 1979

נציג אש"ף בפאריס בהלוויית איש "מצפן": "אלי לבל היה ידיד העם הפלסטיני" – הודעה לעיתונות, 13 באוקטובר 1979

למען דיור אנושי לכל!

ספטמבר 25, 1979

למען דיור אנושי לכל! – מודעה של מרכז "מצפן", פורסמה ב"העולם הזה", 25 בספטמבר 1979

מאמרים בערבית

ספטמבר 10, 1979

מאמרים בערבית שהופיעו בגיליון-87.

נגד "הציונות השפויה"!

ספטמבר 10, 1979

מאמר מערכת: היונים המתנגדים לגוש אמונים אך לא להתנחלויות של תנועת העבודה בגדה ובגליל.

האפיפיור בפולין

ספטמבר 10, 1979

מאמר מערכת: אילו היו המשטרים בפולין ובברית-המועצות סוציאליסטיים, הם לא היו צריכים לחשוש מדברי האפיפיור.

הקומוניסטים ואיחוד אירופה

ספטמבר 10, 1979

מאמר מערכת: הבורגנות האירופית צועדת לקראת איחוד מדיני, והשמאל נגרר אחריה. רק השמאל המהפכני מעלה את הסיסמה "למען ארצות-הברית הסוציאליסטיות של אירופה".

איראן: המהפכה לא הסתיימה

ספטמבר 10, 1979

מאמר מערכת: האופוזיציה למשטר חומייני – הרכבה וסיכוייה.

ניצני השלום...

ספטמבר 10, 1979

מאמר מערכת: חיסול הכפר ערב אל-מפג'ר והמאבק נגד המצפים בגליל.

עימות רק"ח-מצפן על דפי "במרחב"

ספטמבר 10, 1979

מכתבים למערכת "במרחב": דובר רק"ח טוען כי שינוי בעמדת מצפן הביא להסכמת מפלגתו לשתף את הארגון בהפגנת ה-1 במאי; אמירה גלבלום משיבה בשם מרכז מצפן: התפנית אינה בעמדת מצפן, אלא בעמדת רק"ח.

ישראל: האופי הציוני של הבורגנות – אהוד עין-גיל

ספטמבר 10, 1979

גם הבורגנים הליברליים בישראל נגועים בציונות; אי אפשר לסמוך עליהם שייאבקו להפיכת ישראל ממדינה ציונית למדינה בורגנית "נורמלית".

‏לאן מתקדמים "המישטרים המתקדמים"? – חיים סקוטרו

ספטמבר 10, 1979

המשטרים הלאומיים במזרח הערבי הקרויים "מתקדמים" הם אויבי המהפכה הסוציאליסטית לא פחות מעמיתיהם הקרויים "ריאקציוניים".

אל העובדים הסוציאליים!

ספטמבר 10, 1979

קריאה להקמת רשימה איגוד-מקצועית בלתי-מפלגתית להסתדרות (כרוז שחולק לפעילי איגוד העובדים הסוציאליים, יוני 79').

‏בסיכומו של יום – י.ת. שי"ק (ישעיהו תומא שי"ק)

ספטמבר 10, 1979

סיפורו של פועל ערבי מהשטחים שהוכה על-ידי שוטרים בתחנה המרכזית בתל אביב.

אחרי ההסכם הישראלי-מצרי: נגד האוטונומיה - מאת משה מחובר

ספטמבר 10, 1979

אם תקום מדינה פלסטינית בשטחים, היא לא תהיה צמיחה טבעית של נבט האוטונומיה, אלא תוצאה של מאבק חריף נגד האוטונומיה.

‏המהפכה האיראנית – פ'רד האלידיי

ספטמבר 10, 1979

בשלב הנוכחי פתוחה עדיין האפשרות של שלב חדש במהפכה האיראנית, שלב המוביל למהפכה חברתית או אף סוציאליסטית.

נשים וגברים: "דו-קיום בשלום" - אריה פינקלשטיין

ספטמבר 10, 1979

מהפכן אינו יכול להישאר שמרן בחייו האישיים, ולהסתפק בהסכמה תיאורטית לתביעה לביטול האפליה בין המינים.

שחרור האשה והמאבק המהפכני – אמירה (אמירה גלבלום)

ספטמבר 10, 1979

קווים להתפתחות הפמיניזם במערב, מסוף התקופה הפיאודלית ואילך; הפמיניזם בין הליברליזם הבורגני לסוציאליזם.

  • עמוד 1 מתוך 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4