הכרוז המודפס מעברו השני של הדף חולק לפני כחצי שנה בכנס נציגים של ועדי העובדים הסוציאליים.

אנו סבורים כי מאורעות החודשים האחרונים רק מחזקים את הצורך לפעול.

במסגרת מדיניותו של שר האוצר החדש, יגאל הורביץ, צפויים פיטורי עובדים בהרבה ענפים. ניתן לצפות כי הפגיעה הקשה ביותר תיפול בחלקם של הפועלים מעיירות הפיתוח והכפרים הערביים, ובמיוחד תיפגענה הנשים העובדות.

אלה וגם אלה יתקשו להחליף את מקצועם ולמצוא מקום עבודה חדש.

אלה וגם אלה שייכים למה שנקרא בארץ "השכבות החלשות", במיוחד מפני שרבים מהם אחראים לפרנסתן של משפחות מרובות ילדים.

*

כל אלה חשים כי אין מי שייצגם.

את אמונם בממשלה איבדו; את תקוותם כי ההסתדרות תדאג לעניינם בוודאי איבדו, שעה שההסתדרות נמנעה אף מלתת כיסוי למס השפתיים בדבר השביתה בת יום; המפלגות השונות אינן מייצגות אותם. המשימה להקים ארגונים עצמאיים ‒ איגודים מקצועיים אמיתיים ‒ נראית להם חסרת סיכוי.

איגוד העובדים הסוציאליים יכול להראות להם את הדרך.

איגוד העובדים הסוציאליים יכול להוכיח להם, כי הצלחת המאבק אפשרית וכי עליהם לסמוך קודם כל על עצמם.

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")

18 בדצמבר 1979

הכרוז שמעבר לדף

 

הכרוז שמעבר לדף