כי הליכוד והמערך ‒ הקואליציה והאופוזיציה ‒ נמנו וגמרו לומר לא לפלסטינים.

הוויכוח ביניהם אינו על עצם הנישול והדיכוי של הפלסטינים, אלא רק על מידה ועל כמות.

תוכנית בגין ותוכנית שרון, כמו תוכנית פרס ותוכנית אלון, אינן מכבדות ואינן מכירות בזכויות הלאומיות והאנושיות של בני העם הערבי הפלסטיני.

אלו הן תוכניות של נישול ודיכוי ‒ הממיטות שואה לא רק על הפלסטינים, הקורבנות הישירים, אלא גם על הישראלים. על תוכניות אלו שילמו ועוד ישלמו הפלסטינים והישראלים בדם ובדמים. עינינו רואות זאת יום יום ושעה שעה.

אמור לא לבגין ושרון, לפרס ואלון!

אמור לא לקונסנזוס הלאומי!

אמור לא לאיבה ולמלחמה!

למען פירוק כל ההתנחלויות ונסיגה ישראלית מלאה מכיבושי 67'!

למען הכרה באש"ף כנציגו של העם הערבי הפלסטיני!

למען הכרה בזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית, לרבות הקמתה של מדינה עצמאית!

האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן") ‒ המרכז

23 בנובמבר 1979