מאבקכם המקצועי ומאבקכם להגנה על זכויותיהם של מעוטי ההכנסה מעורר עניין וכבוד. אך הגוף שאמור לייצג גם אתכם וגם את מעוטי ההכנסה – ההסתדרות – אינו שותף למאבק זה. בין השאר, משום שנציגים ישירים של העובדים או של מעוטי ההכנסה אינם קובעים את מדיניות הההסתדרות.

זו נקבעת על ידי עסקנים מפלגתיים.

לכן אנו מציעים לכם ולאיגודכם, כי במסגרת מאבקיכם תשקלו אפשרות ליזום כינונה של רשימה בלתי-מפלגתית לבחירות הבאות לוועידת ההסתדרות. אנו סבורים כי יש חשיבות רבה להפיכת ההסתדרות ממוסד הנשלט על ידי מנגנוני המפלגות לתנועה של עובדים שכירים, שכל מוסדותיה נבחרים ישירות על ידי העובדים במקומות עבודתם.

שינוי כזה יכול לתרום לא רק לשיפור מעמדם הכלכלי והחברתי של הפועלים, כלל השכירים ובני משפחותיהם, אלא גם לפיתוח הכרתם ושיפור תדמיתם העצמית.

אירגון כשלכם, שיש לו שם טוב בקרב מעוטי ההכנסה, יכול לנסות להרים משימה זו. יש לו גם סיכוי להצליח בכך, הן בשל הפופולאריות שלו והן בשל היותו עצמאי ובלתי כפוף למנגנוני המפלגות.

הפקעת ההסתדרות מידי מנגנוני המפלגות והעברתה לידי נציגות ישירה של העובדים היא מעשה חיוני וחיובי, שקשה לבצעו. כל המפלגות המיוצגות היום בהסתדרות מתנגדות לו התנגדות נחרצת. אולם אנו משוכנעים, כי ניסיון רציני בכיוון זה, גם אם יזכה בהצלחה חלקית, יהווה דוגמה לקבוצות עובדים נוספות.

כדאי לנסות! חובה לנסות!

אם מציתה הצעה זו זיק של עניין בליבכם, אנו נשמח – חרף מיעוט כוחנו – לסייע בכל דרך שאתם תחליטו עליה. יש להניח כי לא נהיה יחידים בכך.

אם תחליטו בחיוב על הקמתה של רשימה כזו, יהיה עליכם להתחיל בהכנות ראשוניות כבר עתה, שנתיים לפני מועדן של הבחירות להסתדרות.

עניינכם צודק הוא, וכדאי לפעול למענו.

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן"

17 ביוני 1979

__________________________________________________________________________________________________________
כרוז שחולק לפעילי ועדי העובדים הסוציאליים