ביקור האפיפיור בפולין הפגין, יותר מכל דבר אחר, את פשיטת הרגל של המשטרים הקרויים "סוציאליסטיים" במזרח אירופה. פשיטת רגל מנקודת המבט של חרות האדם. כי אם צריך האפיפיור לשמש פה למאוויים האנושיים הבסיסיים של בניה אדם לחופש, ואם המשטרים בברית המועצות ובפולין נחלצים לצנזר ולהגביל את שידורי האירועים שבמרכזם ראש הכנסיה הקתולית, ואף להפריע לאזרחי ברית המועצות לקלוט שידורים כאלה מפולין, אין זה אלא סימן לכך שהסוציאליזם הוא מהם והלאה.

אילו היו משטרים אלה סוציאליסטיים באמת היה הוותיקן נוקט בשיטות אלה ומפריע לשידורים, מתוך חשש מוצדק שבמאבק בין הבלי הדת לבין החזון הסוציאליסטי הפהפכני יד האחרון תהיה על העליונה. אילו היו משטרים אלה סוציאליסטיים באמת, היו הקפיטליסטים נתקפים בפחד, שמא הדגם של חרות האדם בחברה השיתופית ידביק את המוני המנוצלים והמדוכאים בארצותיהם. ואז היו הם, המנצלים והמדכאים, מנסים לבנות חומות ל"הגנת" אזרחיהם מפני רוח החופש הנושבת ממזרח אירופה…