הזכות למגורים, לדיור אנושי, היא זכות אנושית בסיסית.

ממשלה שאינה מסוגלת להבטיח זכות זו, ומשלימה עם הפיכת הבנייה למגורים למקור התעשרות לבנקים, לקבלנים, לחברות-הון ולמקור הכנסה לה עצמה  ̶  אותה יש לתקוף ולהפיל או לאלצה לשנות את מדיניותה.

ממשלות ישראל שלטו ועודן שולטות על חלק הארי מקרקעות המדינה. אין שום סיבה, לכן, מדוע לא תשמש קרקע זו לבנייה להשכרה בשכר-דירה הצמוד לרמת ההכנסה של השכירים.

ממשלה המעדיפה לספסר בקרקע ולהפיק את הרווח המרבי מן המצב הקיים, על חשבוננו, היא ממשלת המיליונרים, הקבלנים והבנקים.

המוני העם הזקוקים לשיכון מצוּוים, לכן, לצאת למאבק נחרץ נגד הממשלה, למען מדיניות חדשה.

הממשלה מגייסת משאבים של מיליארדים למימון התנחלויות הגזל, במסגרת המסע לנישול העם הערבי הפלסטיני. ממשלה זו אינה מוצאת משאבים להקמת שיכונים לאזרחי ישראל במקומות הישוב הקיימים בתוך ישראל.

המתנחלים מקבלים שיכונים מרוּוחים חינם אין כסף, ופיצויים של מיליונים כאשר הם נאלצים לפנותם  ̶  ואילו נזקקי הדיור בערים ובעיירות בתוך ישראל מקבלים אצבע משולשת…

  • יופסק סבסוד ההון!
  • יופסק מימון ההתנחלויות!
  • יופסקו הניסיונות לנצל את מצוקת הדיור כדי לדחוף אנשים להשתכן בהתנחלויות או במקומות אחרים שאינם רוצים בהם!
  • יוקמו שיכונים בשכר דירה הצמוד לרמת השכר!

מרכז הארגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")

אוגוסט 1979

 

הצד השני של הדף