מודעה של מרכז "מצפן", פורסמה ב"העולם הזה", 15 באוגוסט 1979

הגזענות משתוללת

אלוף פיקוד הצפון, [אביגדור] בן-גל, הצהיר ברמת הגולן, בפני ציבור ח"כים, חובבי סיפוח הגולן, כי ערביי הגליל הם "סרטן בגוף המדינה" וסכנתם כה מרובה עד כי יש לחדול מלהתנחל בגולן ולהפנות את המתנחלים הפוטנציאליים לגליל.

למי שהיה שמץ של ספק בדבר אופי יישוב ("יהוד") הגליל, בא הגזען הנ"ל והבהיר לו כי גם ההתנחלויות בגליל הן חלק במלחמת הנישול הממשיכה להתנהל נגד העם הערבי הפלסטיני.

קודמו בתפקיד של האלוף בן-גל, הרמטכ"ל הנוכחי רב אלוף [רפאל] איתן, ביטא את אותו רעיון ביום האדמה ב-30 במרס 1976, כאשר פקד על חיילי הצבא ומשמר הגבול לפתוח באש לעבר בני-אדם בלתי חמושים בכפרים הערביים בגליל ובמשולש. כתוצאה מכך נרצחו אז שישה בני-אדם.

כמו כן אין לשכוח כי קצין המחוז של משרד הפנים בגליל הוא גזען מוצהר אחר, ישראל קניג, שתוכניתו "לעזור" לערבים להסתלק מן הארץ זכורה לכל.

אין זאת אלא שעצבנות אוחזת בחלקים שונים של המימסד הציוני, נוכח חששותיו הכבדים שמא ייאלץ לפנות את הגדה, הרצועה והרמה, והוא שופך על כן את זעמו ונחת זרועו על החלק של העם הערבי הפלסטיני החי בישראל מאז הקמתה.

אנו מזהירים מפני מגיפה גזענית, אשר ככל שתפגע בערבים, תמיט שואה גם על היהודים בישראל.

כל מי שעובד בשתיקה על דברי בן-גל משול למי שתומך בו. ומי שתומך בו יהיה אחראי גם לתוצאות.

מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ "מצפן"