תוכן העניינים:

[על גזענות יהודית שמאלית – פרופ' ישראל שחק (תגובה על תוכן החוברת לאחר פרסומה, הודפסה במארס 1980 והופצה כעלון נפרד)] 

‏‏