דצמבר 1978

נגד בגין – שר הדיכוי של הפלסטינים; נגד ארליך – שר הניצול של הפועלים

דצמבר 12, 1978

נגד בגין – שר הדיכוי של הפלסטינים; נגד ארליך – שר הניצול של הפועלים – מודעות של מצפן בעיתונים "העולם הזה" ו"הארץ", 12 בדצמבר 1978