מרץ 1978

אם אתה

מרץ 29, 1978

אם אתה - תא הסטודנטים של מצפן, 1978

הלאה הפולשים!

מרץ 18, 1978

גילוי דעת של מצפן נגד הפלישה הישראלית לדרום-לבנון.

איגרת אל ברונו קרייסקי

מרץ 10, 1978

איגרת אל ברונו קרייסקי – הודעה לעיתונות, מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן", מרץ 1978