יפורקו ההתנחלויות

ההתנחלויות לא שוות – לא דם ולא דמים!

אף לא אגורה אחת למתנחלים!

הכסף – לבניית שיכונים לתושבי שכונות העוני.

האירגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן

[מודעה בעיתון "ידיעות אחרונות", 9 בנובמבר 1978]