אנו קוראים לתומכי שלום-עכשיו למאבק-עכשיו:

  • למען פירוקן המיידי של כל ההתנחלויות!
  • למען נסיגה ישראלית מלאה, מיידית ובלתי-מותנית מכל השטחים הכבושים!
  • נגד כל ניסיון ישראלי להכתיב מה יהיה גורלם של השטחים שמהם תיסוג ישראל!
  • נגד כל ניסיון להכתיב להמונים הפלסטינים מי ייצגם!

אנו תובעים:

יוכרו הפלסטינים באשר הם ‒ הארצות ערב, הגדה, ברצועה ובישראל ‒ כיישות לאומית לכל דבר.

תוכר ותכובד זכותם של בני העם הערבי הפלסטיני להגדרה עצמית.

יוכר אירגון השחרור הפלסטיני (אש"פ) כנציגות של העם הערבי הפלסטיני.

אלה הן אבני היסוד לכל הסדר של שלום באזורנו. השלום לא יושג באמצעות ה"אוטונומיה" של בגין, או "המימשל העצמי" של סאדאת, או הגיטו הפלסטיני של בגין-סאדאת-קרטר.

הניסיון לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי תוך כדי רמיסת זכויותיהם של הפלסטינים לא עלה בידי בן-גוריון ועבדאללה ב-1948; הוא לא יצלח גם בידי בגין וסאדאת ב-1978.

 מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל "מצפן"

אוקטובר 1978